DevFeedback

Portal, w którym użytkownicy mogą przedstawić swój projekt i otrzymywać feedback na jego temat. Obecnie w dynamicznej fazie developmentu, więcej informacji wkrótce.

Informacje

Technologie

  • Next.js(React)
  • TypeScript
  • Express
  • Prisma 2.0
  • PostgreSQL
  • Lerna(Monorepo)