Kategoria:Firebase

Firebase - autoryzacja w 10 minut? To mozliwe!

 • Czas potrzebny na przeczytanie:6 minut
 • Opublikowane:

To prostsze niż się wydaje!

Załóżmy, że robisz stronę internetową/aplikację i potrzebujesz autoryzacji użytkowników wraz z prostym formularzem logowania i rejestracji. Pierwsza myśl, która najprawdopodobniej przyszła Ci do głowy - potrzebuję serwera i bazy danych, ale w końcu Ty jesteś frontendowcem, nie backend developerem, czy programistą baz danych. Nie chcesz zagłębiać się w backendowe sprawy, a szybko rozwiązać problem. Właśnie wtedy, pomocą dłoń wyciąga do Ciebie Firebase.

Co powinieneś wiedzieć?

Żeby wyciągnąć z tego artykułu 100%, powinieneś swobodnie poruszać się po Reactcie.

Jeśli te zagadnienia są Ci obce, nie martw się! Firebase możesz równiezż wykorzystać bez znajomości Reacta.

Konfiguracja Firebase

Naszym pierwszym krokiem, będzie konfiguracja Firebase, kliknij tutaj i utwórz nowy projekt.

Po utworzeniu projektu, kliknij Dodaj aplikację i wybierz Aplikacja sieciowa.

Po przeklikaniu wymaganych danych, skopiuj plik konfiguracyjny. Powinien on wyglądać, mniej więcej tak:

var config = {
 apiKey: 'AIzaSyDctz47bkEEwdiOMPVnIWWqTTzdtpveAzw',
 authDomain: 'frontlive-1.firebaseapp.com',
 databaseURL: 'https://frontlive-1.firebaseio.com',
 projectId: 'frontlive-1',
 storageBucket: 'frontlive-1.appspot.com',
 messagingSenderId: '1008294462858',
 appId: '1:1008294462858:web:a888d2891e908d183e7473',
};
// Initialize Firebase
firebase.initializeApp(firebaseConfig);

Utwórz nowy plik w katalogu src/, o nazwię firebase.js.

Dodaj niezbędne importy i przypisz metodę auth() do consta auth, możesz go od razu wyeksportować:

import firebase from 'firebase/app';
import 'firebase/auth';
export const auth = firebase.auth();

Twój plik firebase.js, po konfiguracji, powinien wyglądać mniej więcej tak:

import firebase from 'firebase/app';
import 'firebase/auth';

const firebaseConfig = {
 apiKey: 'AIzaSyDctz47bkEEwdiOMPVnIWWqTTzdtpveAzw',
 authDomain: 'frontlive-1.firebaseapp.com',
 databaseURL: 'https://frontlive-1.firebaseio.com',
 projectId: 'frontlive-1',
 storageBucket: 'frontlive-1.appspot.com',
 messagingSenderId: '1008294462858',
 appId: '1:1008294462858:web:a888d2891e908d183e7473',
};
// Initialize Firebase
firebase.initializeApp(firebaseConfig);

export const auth = firebase.auth();

Konfiguracja Firebase Auth

Konfiguracja projektu gotowa, więc szybko przechodzimy do konfiguracji firebase auth i bierzemy się do kodzenia!

Przejdz do zakładki Authentication i wybierz E-mail/hasło. Teraz wystarczy włączyć usługę i gotowe!

Komponent Form

Uff… konfiguracja gotowa, teraz możemy przejść do ciekawszych rzeczy, Przygotujmy komponent Form.js. Możesz zrobić to sam w ramach ćwiczeń lub skorzystać z mojego rozwiązania:

import React, { useReducer } from 'react';
import styled from 'styled-components';
import { auth } from './Firebase';

const StyledForm = styled.form`
 width: 100%;
 height: 60vh;
 display: flex;
 align-items: center;
 justify-content: center;
 flex-direction: column;
 font-family: 'Montserrat';
`;

const StyledWrapper = styled.div`
 width: 100%;
 height: 20rem;
 display: flex;
 align-items: center;
 justify-content: center;
 flex-direction: column;
`;

const StyledLabel = styled.label`
 width: 25.5rem;
 text-align: left;
 font-size: 1.2rem;
 padding: 1rem 0;
`;

const StyledInput = styled.input`
 width: 24rem;
 font-size: 1rem;
 background-color: hsla(204, 26%, 96%, 1);
 padding: 15px 20px;
 border: none;
 outline: none;

 :placeholder {
  letter-spacing: 1px;
  color: hsla(0, 0%, 33%, 0.5);
 }
`;

const StyledButtonsWrapper = styled.div`
 width: 24rem;
 display: flex;
 align-items: center;
 justify-content: space-between;
`;

const StyledButton = styled.button`
 color: #fff;
 font-size: 1.1rem;
 background-color: #ffbb4a;
 width: 8rem;
 height: 3rem;
 padding: 0.5rem;
 border: none;
`;

const Form = () => {
 return (
  <StyledForm>
   <StyledWrapper>
    <StyledLabel htmlFor="email-input">Email</StyledLabel>
    <StyledInput
     placeholder="jondoe@gmail.com"
     id="email-input"
     type="email"
     name="email"
     required
    />
   </StyledWrapper>
   <StyledWrapper>
    <StyledLabel htmlFor="password-input">Hasło</StyledLabel>
    <StyledInput
     placeholder="********"
     type="password"
     name="password"
     id="password-input"
     required
    />
   </StyledWrapper>
   <StyledButtonsWrapper>
    <StyledButton type="submit" name="Zaloguj się">
     Zaloguj się
    </StyledButton>
    <StyledButton type="submit" name="Zarejestruj się">
     Zarejestruj się
    </StyledButton>
   </StyledButtonsWrapper>
  </StyledForm>
 );
};

export default Form;

Zarządzanie statem za pomocą useReducer

Do zarządzania statem, postanowiłem użyc hooka useReducer.

Tworzymy hooka, a w nim podajemy dwie wartości, email oraz password:

const [inputsContent, setInputsContent] = useReducer(
 (state, newState) => ({ ...state, ...newState }),
 {
  email: '',
  password: '',
 },
);

Możemy je od razu zdestrukturyzować:

Obsługa inputów i zmiana stanu

Tworzymy funkcję handleInputChange, do której przekazujemy event.

Przypisujemy name do value i gotowe!

const handleInputChange = (e) => {
 setInputsContent({
  [e.target.name]: e.target.value,
 });
};

Wysyłanie danych do Firebase

Przyszedł czas na najważniejszą rzecz, wysłanie tych danych do firebase.

Tworzymy dwie funkcję handleSignIn i handleSignUp, jedna odpowiada za logowanie użytkownika, druga za rejestrację.

Jak widzisz wykorzystujemy metody z Firebase: signInWithEmailAndPassword i createUserWithEmailAndPassword.

Dodajemy jeszcze najprostszą z możliwych obsługę błędów i gotowe!

const handleSignIn = (e) => {
 e.preventDefault();
 auth
  .signInWithEmailAndPassword(email, password)
  .catch((error) =>
   alert(`Your email or password is incorrect, please check your data, ${error}`),
  );
};

const handleSignUp = (e) => {
 e.preventDefault();
 auth
  .createUserWithEmailAndPassword(email, password)
  .catch((error) => alert(`Email is already in use, sign in or use other email, ${error}`));
};

Podanie funkcji dla odpowiednich elementów

Okej, ale jak to wszystko połączyć w całość?

Nic trudnego, do inputów dodaj zdarzenie onChange, którego wartością będzie handleInputChange.

Do buttonów dodaj odpowiednie funkcję przy zdarzeniu onClick: handleSignIn i handleSignUp.

<StyledForm>
 <StyledWrapper>
  <StyledLabel htmlFor="email-input">Email</StyledLabel>
  <StyledInput
   placeholder="jondoe@gmail.com"
   id="email-input"
   type="email"
   name="email"
   required
   onChange={handleInputChange}
   value={email}
  />
 </StyledWrapper>
 <StyledWrapper>
  <StyledLabel htmlFor="password-input">Hasło</StyledLabel>
  <StyledInput
   placeholder="********"
   type="password"
   name="password"
   id="password-input"
   required
   onChange={handleInputChange}
   value={password}
  />
 </StyledWrapper>
 <StyledButtonsWrapper>
  <StyledButton type="submit" name="submit" value="1" onClick={handleSignIn}>
   zaloguj się
  </StyledButton>
  <StyledButton type="submit" name="submit" value="1" onClick={handleSignUp}>
   zarejestruj się
  </StyledButton>
 </StyledButtonsWrapper>
</StyledForm>

Komponent App

W komponencie App tworzymy hooka useState z początkową wartością null

Piszemy potrzebne Styled Components i przechodzimy do dalszej pracy.

Używamy tutaj renderowania warunkowego, aby wyświetlić pożądany komponent, zależnie od tego czy użytkownik jest, czy nie jest zalogowany.

import React, { useState } from 'react';
import styled, { css } from 'styled-components';
import Form from './Form';

const StyledWrapper = styled.section`
 width: 100%;
 display: flex;
 align-items: center;
 justify-content: center;
 flex-direction: column;
`;

const StyledHeading = styled.h1`
 font-size: 3rem;
 font-weight: bold;
 font-family: 'Montserrat';
 text-transform: uppercase;
 color: hsl(153, 91%, 48%, 100%);
`;

const App = () => {
 const [currentUser, setCurrentUser] = useState(null);
 return (
  <StyledWrapper>
   {currentUser ? (
    <StyledHeading>Zalogowany</StyledHeading>
   ) : (
    <StyledHeading logout>Niezalogowany</StyledHeading>
   )}
   <Form />
  </StyledWrapper>
 );
};

export default App;

Sprawdzanie czy użytkownik jest zalogowany

Do sprawdzenia, czy nasz użytkownik jest zalogowany, użyjemy hooka useEffect.

Ustawiamy obserwator na obiekt auth.

Gdy auth zmieni swoją wartość, przy logowaniu oraz zarejestrowaniu użytkownika, nasz obserwator to wykryje i ustawi wartość currentUser analogicznie do stanu obiektu auth.

Dodatkowo, możemy wrzucić naszego usera do localStorage, aby po odświeżeniu okna przeglądarki, nadal był zalogowany.

Dodajemy renderowanie warunkowe, żeby wyświeltić prawidłowy stan naszego użytkownika.

import React, { useState, useEffect } from 'react';
import styled, { css } from 'styled-components';
import Form from './Form';
import { auth } from './Firebase';

const StyledWrapper = styled.section`
 width: 100%;
 display: flex;
 align-items: center;
 justify-content: center;
 flex-direction: column;
`;

const StyledHeading = styled.h1`
 font-size: 3rem;
 font-weight: bold;
 font-family: 'Montserrat';
 text-transform: uppercase;
 color: hsl(153, 91%, 48%, 100%);
`;

const App = () => {
 const [currentUser, setCurrentUser] = useState(null);

 useEffect(() => {
  auth.onAuthStateChanged((user) => {
   if (user) {
    setCurrentUser(user);
    localStorage.setItem('currentUser', user.uid);
   } else {
    setCurrentUser(null);
    localStorage.removeItem('currentUser');
   }
  });
 }, []);

 return (
  <StyledWrapper>
   {currentUser ? (
    <StyledHeading>Zalogowany</StyledHeading>
   ) : (
    <StyledHeading logout>Niezalogowany</StyledHeading>
   )}
   <Form />
  </StyledWrapper>
 );
};

export default App;

Wylogowanie użytkownika

Został nam ostatni punkt na liście, wylogowanie użytkownika, bułka z masłem! Bierzemy się do pracy.

Tworzymy funkcje handleSignOut w komponencie App, używając przy tym metody signOut() obiektu auth;

Dodajemy prosty button:

const LogoutButton = styled.button`
 color: hsla(152, 94%, 33%, 1);
 background-color: hsla(204, 26%, 96%, 1);
 padding: 0.6rem 1.8rem;
 font-size: 1.1rem;
 border: none;

Przypisujemy mu zdarzenie onClick i gotowe!

...
return (
  <StyledWrapper>
   {currentUser ? (
    <>
     <StyledHeading>Zalogowany</StyledHeading>
     <LogoutButton onClick={handleSignOut}>wyloguj się</LogoutButton>
    </>
   ) : (
    <StyledHeading logout>Niezalogowany</StyledHeading>
   )}
   <Form />
  </StyledWrapper>
 );
...

Podsumowanie

Dzięki za wytrwanie do końca.

Mam nadzieję, że czegoś się nauczyłeś i że się podobało 😄

Cały kod znajdziesz tutaj, żeby wszystko działało poprawnie, podmień dane pliku konfiguracyjnego w firebase.js.

Do usłyszenia!

O autorze

Olaf Sulich

Olaf jest Frontend Developerem, blogerem i nosi rybacki kapelusz 🎩 Pisze o wszystkim co związane z frontendem, ale nie boi się backendu i designów 🦾 Ma głowę pełną pomysłów i nadzieję, że znajdziesz tutaj coś dla siebie!

Dołącz do społeczności!

Bo w programowaniu liczą się ludzie

Wchodzę