Kategoria:GraphQL

GraphQL + React - apollo, hooki i paginacja

 • Czas potrzebny na przeczytanie:13 minut
 • Opublikowane:

Kontynuujemy serię o GraphQLu i zabieramy się za tworzenie mini aplikacji. Poznasz dzisiaj klienta Apollo, który udostępnia nam między innymi hooki, możliwość zarządzania stanem aplikacji i cachowanie danych. Dziś zajmiemy się tylko częścią tych zagadnień, jest tego bowiem za dużo, żeby zmieścić się w jednym wpisie, za tydzień część druga!

A tutaj mały spojler aplikacji 👇

Gotowa aplikacja

Spis treści

Instalacja

Zacznijmy od stworzenia nowego projektu za pomocą Create React App:

Potrzebujemy zainstalować jeszcze potrzebne paczki:

Konfiguracja

Będziemy konfigurować nasz projekt na bieżąco dokładając do niego kolejne ficzery, ale potrzebujemy bazy, żeby zacząć pracę z apollo.

Zacznijmy od stworzenia pliku apollo-client.js:

Super, do skonfigurowania apollo potrzebujemy trzech rzeczy. Zainicjować nową klasę ApolloClient, ustawić cache i podać endpoint do naszego API.

import { ApolloClient, InMemoryCache } from '@apollo/client';

const client = new ApolloClient({
 cache: new InMemoryCache({}),
 uri: 'https://rickandmortyapi.com/graphql/',
});

export { client };

Przejdź teraz do pliku bazowego index.js i opleć swoją aplikację w ApolloProvider. Do providera podajemy wcześniej stworzonego klienta apollo.

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import { ApolloProvider } from '@apollo/client';
import { client } from './apollo-client';

ReactDOM.render(
 <React.StrictMode>
  <ApolloProvider client={client}>
   <App />
  </ApolloProvider>
 </React.StrictMode>,
 document.getElementById('root'),
);

Taka konstrukcja powinna nam wystarczy na początek.

Hooki

Zanim przejdziemy do tworzenia aplikacji chciałbym Ci przybliżyć parę niezbędnych tematów, jednym z nich są udostępnione hooki.

useQuery

Jest to podstawowy hook służący do robienia zapytań do naszego API. Jeśli nie wiesz czym są zapytania, zajrzyj do poprzedniego postu.

Na początki definiujemy zapytanie używając gql i template stringów, następnie podajemy je do useQuery. W odpowiedzi dostajemy trzy podstawowe rzeczy: data, loading i error. Zwracanych wartości jest oczywiście więcej, ale na tą chwilę potrzebujesz znać tylko te wymienione. Dużo tutaj nie trzeba tłumaczyć, data zwraca nam przychodzące dane, loading to boolean, który określa czy ów dane są już gotowe, a error mówi nam, czy podczas zapytania wystąpił jakiś błąd.

import { gql, useQuery } from '@apollo/client';

const GET_CHARACTERS = gql`
 {
  characters(page: 2) {
   results {
    name
    id
    image
   }
  }
 }
`;

const Home = () => {
 const { data, loading, error } = useQuery(GET_CHARACTERS);

 if (loading) return null;
 if (error) return `Error! ${error}`;
 return <h1>{data.results.name}</h1>;
};

Do naszego zapytania możemy podać obiekt, który przyjmuje, między innymi, zmienne, ale do tego przejdziemy w dalszej części.

useLazyQuery

Ten hook jest bardzo podobny do poprzedniego, z tym, że tutaj zaciągamy dane na żądanie, a nie od razu, tak jak robi to useQuery. Za pomocą useLazyQuery możemy np. zaciągnąć potrzebne dane po kliknięciu w jakiś przycisk.

const Home = () => {
 const [getCharacters, { data, loading, error }] = useLazyQuery(GET_CHARACTERS);

 if (loading) return null;
 if (error) return `Error! ${error}`;
 return <button onClick={getCharacters}>Kliknij mnie</button>;
};

useMutation

Zaskoczę Was, useMutation służy do obsługi mutacji w Apollo. Tak na marginesie, całe API tej biblioteki jest na prawdę świetne i praca z Apollo jest przyjemnością, szczególnie, że mówimy tutaj o najnowszej wersji 3.0. Ale dobra bez zbędnego gadania, przechodzimy do mutacji i nie, nie są to mutacje, które możesz znać z czystego jsa(tych, których nie powinieneś robić).

Na początku stwórzmy naszą mutację, będzie ona dodawać nową postać:

const ADD_CHARACTER = gql`
 mutation AddCharacter($name: String!) {
  addCharacter(name: $name) {
   id
   name
  }
 }
`;

Wykorzystajmy ją w hooku:

const Home = () => {
 const [value, setValue] = useState();
 const [addCharacter, { data }] = useMutation(ADD_CHARACTER);

 const handleSubmit = () => {
  addCharacter({
   variables: {
    name: e.target.name,
   },
  });
 };

 const handleChange = (e) => {
  setValue(e.target.value);
 };

 return (
  <form onSubmit={handleSubmit}>
   <input type="text" onChange={handleChange} />
   <button type="submit">Dodaj nową postać</button>
  </form>
 );
};

Teraz po kliknięciu w przycisk dodamy nową postać.

useSubscription

Tutaj mamy małe zawirowanie, wydawało by się, że ten hook służy do subskrybowania, czyli nasłuchiwania na dane i gdy się zmienią zastąpić je w naszej aplikacji tymi nowymi. W praktyce tak jest, ale z dużym wyjątkiem. A mianowicie, ten hook ma specyficzne zastosowanie gdy chcemy pobrać tylko jakiś mały kawałek naszych danych, lub gdy nasze dane potrzebują być zmieniane bardzo intensywnie, na przykład w aplikacji typu chat. Do takiego zwykłego nasłuchiwania służy inna właściwość, o której opowiem wam troszkę później.

Rozwiązanie z useSubscription wymaga dodatkowej konfiguracji, celowo, nie będę tutaj marnował Twojego czasu, bo zastosowanie subskrypcji nie jest takie powszechne jak innych hooków, chciałem Ci jedynie przekazać, że coś takiego w ogóle istnieje.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o subskrypcjach, zajrzyj do oficjalnej dokumentacji.

const COMMENTS_SUBSCRIPTION = gql`
 subscription OnCommentAdded($postID: ID!) {
  commentAdded(postID: $postID) {
   id
   content
  }
 }
`;

const LatestComment = () => {
 const [id, setId] = useState('12345');
 const { data, loading } = useSubscription(COMMENTS_SUBSCRIPTION, {
  variables: { id },
 });

 if (loading) return null;
 return <h1>New comment: {data.commentAdded.content}</h1>;
};

Budowa aplikacji - zapytania

Postanowiłem podzieli ten artykuł na mniejsze części, jedne będą obejmowały praktykę, gdzie będziemy rozbudowywać małymi kroczkami aplikację, a inne to tematy teoretyczne, będziemy mieszać dane zagadnienia, nie wszystkich jednak użyjemy, zostawiam Ci furtkę na rozbudowę apki, dodanie ciekawych ficzerów. Nie będę się tutaj skupił na stylowaniu całości, jeśli będziesz chciał podejrzeć style, zajrzyj do kodu na GitHubie.

W tej części wykonamy pierwsze zapytanie, pobierzemy i wyświetlimy wszystkie postaci. Zaczynajmy!

W pierwszej kolejności utwórzmy komponent Card.js, do którego będziemy przekazywać potrzebne propsy:

import React from 'react';
import styles from './Card.module.scss';
import { Link } from 'react-router-dom';

const Card = ({ name, image, status, location, origin, id }) => (
 <article className={styles.wrapper}>
  <div className={styles.imageWrapper}>
   <img className={styles.image} src={image} alt="Character" />
  </div>
  <div className={styles.textWrapper}>
   <div className={styles.textSection}>
    <Link to={`/${id}`} className={styles.link}>
     <h2 className={styles.heading}>{name}</h2>
    </Link>
    <p className={styles.status}>
     <span className={styles.statusIcon} />
     {status}
    </p>
   </div>

   <div className={styles.textSection}>
    <h3 className={styles.textGray}>Last known location:</h3>
    <Link href="/" className={styles.link}>
     {location}
    </Link>
   </div>
   <div className={styles.textSection}>
    <h3 className={styles.textGray}>First seen in:</h3>
    <Link href="/" className={styles.link}>
     {origin}
    </Link>
   </div>
  </div>
 </article>
);

export default Card;

Nic szczególnego, nie mamy tutaj żadnego stanu, ani nie pobieramy danych, jest to komponent czysto prezentacyjny.

Stwórzmy więc nasz główny komponent Home.js, który będzie wyświetlał listę wcześniej przygotowanych kart.

import React from 'react';
import Wrapper from '../Wrapper/Wrapper';
import Card from '../Card/Card';
import { gql, useQuery } from '@apollo/client';
import styles from './Home.module.scss';

const GET_CHARACTERS = gql`
 {
  characters {
   results {
    name
    id
    image
    status
    location {
     name
    }
    origin {
     name
    }
   }
  }
 }
`;

const Home = () => {
 const { data, loading, error } = useQuery(GET_CHARACTERS);

 if (error) return <h1>Error</h1>;

 return (
  <div className={styles.appWrapper}>
   <section className={styles.app}>
    <h1>Rick and Morty</h1>
    <Wrapper>
     {loading ? (
      <p>loading...</p>
     ) : (
      data.characters.results.map(({ name, image, status, location, origin, id }) => (
       <Card
        key={id}
        name={name}
        image={image}
        location={location.name}
        origin={origin.name}
        status={status}
        id={id}
       />
      ))
     )}
    </Wrapper>
   </section>
  </div>
 );
};

export default Home;

Tutaj dzieję się już znacznie więcej, na początku definiujemy zapytanie GET_CHARACTERS i podajemy je do hooka useQuery. Następnie sprawdzamy czy nie ma błędu i czy nasze dane są już załadowane.Później już tylko mapujemy wynik naszego zapytania i zwracamy karty z odpowiednimi propsami. Całość powinna wyglądać mniej więcej tak:

Lista postaci

Budowa aplikacji - profil postaci

Rozbudujmy karty tak, aby po kliknięciu w nazwę danej postaci ukazywał nam się jej profil z danymi i odcinkami w których wystąpiła.

Stwórzmy komponent EpisodeCard.js:

import React from 'react';
import styles from './EpisodeCard.module.scss';

const EpisodeCard = ({ name }) => (
 <article className={styles.wrapper}>
  <h3 className={styles.heading}>{name}</h3>
 </article>
);

export default EpisodeCard;

Okej super, najłatwiejsza rzecz za nami, teraz chcemy napisać odpowiednie zapytanie, które zwróci nam potrzebne dane:

const GET_CHARACTER = gql`
 query getCharacter($id: ID) {
  character(id: $id) {
   name
   id
   image
   status
   location {
    name
   }
   origin {
    name
   }
  }
 }
`;

Tworzymy zmienną GET_CHARACTER, która posiada w sobie zapytanie getCharacter. W nim podajemy, jako argument, id o typie ID, które później przekazujemy do pola character. Na tej podstawie GraphQL określi dane jakiej postaci ma nam przygotować.

W tej aplikacji będziemy korzystać z React Routera, który udostępnia hooka useParams, z niego wyciągniemy potrzebne nam id dla zapytania.

Zmienną przekazujemy w obiekcie, który jest drugim parametrem useQuery:

Następnym krokiem jest przygotowanie danych i przekazanie ich do komponentu Card.

import React from 'react';
import Card from '../Card/Card';
import { useParams } from 'react-router-dom';
import styles from './Character.module.scss';
import { useQuery, gql } from '@apollo/client';
import EpisodeCard from '../EpisodeCard/EpisodeCard';

const GET_CHARACTER = gql`
 query getCharacter($id: ID) {
  character(id: $id) {
   name
   id
   image
   status
   location {
    name
   }
   origin {
    name
   }
  }
 }
`;

const Character = () => {
 const { id } = useParams();
 const { data, loading } = useQuery(GET_CHARACTER, {
  variables: { id },
 });

 const character = data?.character;

 return (
  <div className={styles.wrapper}>
   <section className={styles.app}>
    <h1>Character</h1>
    {loading ? (
     <p>loading</p>
    ) : (
     <>
      <div className={styles.cardWrapper}>
       {
        <Card
         key={character.id}
         name={character.name}
         image={character.image}
         location={character.location.name}
         origin={character.origin.name}
         status={character.status}
         id={id}
        />
       }
      </div>
     </>
    )}
   </section>
  </div>
 );
};

export default Character;

Karty mamy gotowe, pozostało nam pobrać dane o odcinkach, w których dana postać grała. Zastosujmy tutaj hooka useLazyQuery, który po kliknięciu w przycisk pobierze potrzebne dane.

Tworzymy więc podobne zapytanie do poprzedniego:

const GET_EPISODES = gql`
 query getEpisodes($id: ID) {
  character(id: $id) {
   episode {
    id
    name
   }
  }
 }
`;

Wykorzystujemy hooka useLazyQuery podając mu, tak samo jak poprzednio, obiekt ze zmiennymi:

const [getEpisodes, { data: EpisodesData, loading: EpisodesLoading }] = useLazyQuery(GET_EPISODES, {
 variables: { id },
});

W tym przypadku, w jednym komponencie, mamy dwa zapytania. Tutaj pojawia się problem, dostajemy dwa razy data i loading, żeby temu zaradzić nazywamy inaczej przychodzące dane i informację o stanie ładowania.

Wystarczy już tylko dodać przycisk z funkcją getEpisodes i zmapować przychodzące dane.

<div className={styles.episodesWrapper}>
 <h2>Episodes</h2>
 <button className={styles.button} onClick={getEpisodes}>
  Load episodes
 </button>
 {EpisodesLoading ? (
  <p>loading</p>
 ) : (
  <>
   {EpisodesData &&
    EpisodesData.character.episode.map(({ name, id }) => (
     <EpisodeCard key={character.id} name={name} id={id} />
    ))}
  </>
 )}
</div>

Cały komponent Character.js:

import React from 'react';
import Card from '../Card/Card';
import { useParams } from 'react-router-dom';
import styles from './Character.module.scss';
import { useQuery, useLazyQuery, gql } from '@apollo/client';
import EpisodeCard from '../EpisodeCard/EpisodeCard';

const GET_CHARACTER = gql`
 query getCharacter($id: ID) {
  character(id: $id) {
   name
   id
   image
   status
   location {
    name
   }
   origin {
    name
   }

   episode {
    id
    name
   }
  }
 }
`;

const GET_EPISODES = gql`
 query getEpisodes($id: ID) {
  character(id: $id) {
   episode {
    id
    name
   }
  }
 }
`;

const Character = () => {
 const { id } = useParams();
 const { data, loading } = useQuery(GET_CHARACTER, {
  variables: { id },
 });
 const [getEpisodes, { data: EpisodesData, loading: EpisodesLoading }] = useLazyQuery(
  GET_EPISODES,
  {
   variables: { id },
  },
 );

 const character = data?.character;

 return (
  <div className={styles.wrapper}>
   <section className={styles.app}>
    <h1>Character</h1>
    {loading ? (
     <p>loading</p>
    ) : (
     <>
      <div className={styles.cardWrapper}>
       {
        <Card
         key={character.id}
         name={character.name}
         image={character.image}
         location={character.location.name}
         origin={character.origin.name}
         status={character.status}
         id={id}
        />
       }
      </div>
     </>
    )}
    <div className={styles.episodesWrapper}>
     <h2>Episodes</h2>
     <button className={styles.button} onClick={getEpisodes}>
      Load episodes
     </button>
     {EpisodesLoading ? (
      <p>loading</p>
     ) : (
      <>
       {EpisodesData &&
        EpisodesData.character.episode.map(({ name, id }) => (
         <EpisodeCard key={character.id} name={name} id={id} />
        ))}
      </>
     )}
    </div>
   </section>
  </div>
 );
};

export default Character;

Na sam koniec dodajmy plik App.js a w nim ruter dla naszej aplikacji.

import React from 'react';
import { BrowserRouter as Router, Switch, Route } from 'react-router-dom';
import Home from '../components/Home/Home';
import Character from '../components/Character/Character';

const App = () => {
 return (
  <Router>
   <Switch>
    <Route exact path="/">
     <Home />
    </Route>
    <Route path="/:id">
     <Character />
    </Route>
   </Switch>
  </Router>
 );
};

export default App;

Strona powinna wyglądać mniej więcej tak:

Karta postaci

Budowa aplikacji - paginacja

Wróćmy do naszej strony głównej, na obecną chwilę wyświetlamy tylko pierwszą stronę z naszymi postaciami. Żeby to zmienić potrzebujemy jakieś paginacji, co to jest paginacja? Na pewno spotkałeś się już z nią wiele razy, czy to przyciskami typu load more czy też klasycznym next i previous.

Chcemy zaimplementować coś podobnego w naszej aplikacji, ja z Wami stworzę przycisk next, a jeśli tylko będziecie chcieli możecie też stworzyć previous, będzie to działało na tej samej zasadzie.

Wejdźmy do pliku Home.js i zaktualizujmy nasze useQuery:

const { data, loading, fetchMore } = useQuery(GET_CHARACTERS, {
 variables: { page },
});

Pojawia się nam tutaj funkcja fetchMore, która właśnie idealnie się sprawdzi do tego zastosowania. Pozwala nam ona zaktualizować zapytanie i połączyć poprzednie dane z tymi nowymi. Za chwilę zobaczymy jak to działa w praktyce. Ale zanim to zrobimy stwórzmy najprostszy state, który będzie przechowywał informacje o bieżącej stronie.

Dodajmy do tego funkcję która będzie go inkrementować:

Okej stwórzmy teraz funkcję, która faktycznie zrobi to czego oczekujemy.

const loadMoreCharacters = () => {
 fetchMore({
  variables: {
   page: page + 1,
  },
  updateQuery: (prev, { fetchMoreResult }) => {
   if (!fetchMoreResult) return prev;
   const newCharacters = Object.assign({}, prev, {
    characters: {
     ...prev.characters,
     ...fetchMoreResult.characters,
    },
   });
   return newCharacters;
  },
 });
 handleIncrement();
};

Jak widzisz, na początku wywołujemy fetchMore, a następnie handleIncrement. Ta pierwsza funkcja przyjmuje obiekt w którym możemy podać zmienne i metodę updateQuery, w niej dzieję się cała magia. Z updateQuery wyciągamy prev, czyli wartość z poprzedniego zapytania i fetchMoreResult czyli informację odnośnie tego nowego. Domyślnie fetchMore będzie korzystało z zapytania GET_CHARACTERS, które wcześniej stworzyliśmy i podaliśmy do useQuery, możemy to jednak zmienić dodając argument query. Dopiero na sam koniec inkrementujemy nasz state.

Ostatnim krokiem będzie stworzenie przycisku i dodanie do niego stworzonej przez nas funkcji:

Cały kod:

import React, { useState } from 'react';
import Wrapper from '../Wrapper/Wrapper';
import Card from '../Card/Card';
import { gql, useQuery } from '@apollo/client';
import styles from './Home.module.scss';

const GET_CHARACTERS = gql`
 query getCharacters($page: Int) {
  characters(page: $page) {
   results {
    name
    id
    image
    status
    location {
     name
    }
    origin {
     name
    }
   }
  }
 }
`;

const Home = () => {
 const [page, setPage] = useState(1);
 const { data, loading, fetchMore } = useQuery(GET_CHARACTERS, {
  variables: { page: page },
 });

 const handleIncrement = () => setPage((prevState) => prevState + 1);

 const loadMoreCharacters = () => {
  fetchMore({
   variables: {
    page: page + 1,
   },
   updateQuery: (prev, { fetchMoreResult }) => {
    if (!fetchMoreResult) return prev;
    const newCharacters = Object.assign({}, prev, {
     characters: {
      ...prev.characters,
      ...fetchMoreResult.characters,
     },
    });
    return newCharacters;
   },
  });
  handleIncrement();
 };

 return (
  <div className={styles.appWrapper}>
   <section className={styles.app}>
    <h1>Rick and Morty</h1>
    <button className={styles.button} onClick={loadMoreCharacters}>
     Next page
    </button>
    <Wrapper>
     {loading ? (
      <p>loading...</p>
     ) : (
      data.characters.results.map(({ name, image, status, location, origin, id }) => (
       <Card
        key={id}
        name={name}
        image={image}
        location={location.name}
        origin={origin.name}
        status={status}
        id={id}
       />
      ))
     )}
    </Wrapper>
   </section>
  </div>
 );
};

export default Home;

Obsługa błędów

Jeśli chodzi o obsługę błędów, mieliśmy już z tym do czynienia przy hookach i wyglądało to tak:

Wyciągaliśmy error z useQuery i na tej zasadzie mogliśmy sprawdzać, czy wystąpił jakiś błąd.

Dzięki Apollo, możemy przenieść obsługę błędów na jeszcze wyższy level i skorzystać z funkcji onError, która śledzi błędy związane z siecią i serwerem.

import { onError } from "@apollo/client/link/error";

const link = onError(({ graphQLErrors, networkError }) => {
 if (graphQLErrors)
  graphQLErrors.map(({ message, locations, path }) =>
   //...
  );

 if (networkError){
  //...
 };
});

Można to fajnie połączyć z linkami, ale na ten moment chciałem Ci tylko o tym wspomnieć, temat linków na pewno rozwiniemy w drugiej części.

Podsumowanie

To wszystko na dziś, podstawowa aplikacja gotowa, nie jest ona napisana idealnie, także jeśli chcesz ją dalej rozbudowywać i np. wstawić jako projekt do portfolio, polecam Ci zrefaktoryzować porządnie ten kod. Samą aplikację będziemy rozbudowywać za tydzień, dodamy do niej zarządzanie stanem aplikacji, cache i wiele więcej.

Kod gotowej aplikacji jest dostępny na GitHubie.

Mam nadzieję, że czegoś wartościowego się nauczyłeś/aś i że wykorzystasz jakoś zdobytą dziś wiedzę 💜

Do usłyszenia!

Źródła

O autorze

Olaf Sulich

Olaf jest Frontend Developerem, blogerem i nosi rybacki kapelusz 🎩 Pisze o wszystkim co związane z frontendem, ale nie boi się backendu i designów 🦾 Ma głowę pełną pomysłów i nadzieję, że znajdziesz tutaj coś dla siebie!

Dołącz do społeczności!

Bo w programowaniu liczą się ludzie

Wchodzę