Kategoria:React

React - Suspense & Concurrent mode

 • Czas potrzebny na przeczytanie:6 minut
 • Opublikowane:

Cześć 👋

Dziś przedstawię wam parę nowości w Reakcie, które wchodzą w skład trybu współbieżnego (Concurrent mode).

Miej na uwadzę, że tryb współbieżności jest obecnie w fazie eksperymentalnej i nie jest dostępny w wersji stabilnej

Spis treści

Wprowadzenie

Możliwe, że słyszeliście już o trybie współbieżnym lub nawet z niego korzystaliście. Dla tych, którzy nie mieli jeszcze tej przyjemności, jest to zestaw nowych funkcjonalności, obecnie w fazie eksperymentalnej. Całą filozofia concurrent mode opiera się na nieblokowaniu renderowania elementu. React, domyślnie, gdy zacznie renderować jakiś element, nie może przerwać tej akcji, takie działanie nazywane jest blocking renderingiem.

W trybie współbieżnym, w procesie renderowania, przerywamy ten proces, dzięki czemu mamy nad nim większą kontrole.

To tak w skrócie, jeśli chcesz poznać głębszą filozofię stojącą za concurrent mode, możesz o niej przeczytać w dokumentacji.

Instalacja

Okej, ale jak możemy z tego wszystkiego skorzystać? Po pierwsze musimy zainstalować eksperymentalny build Reakta:

Drugim krokiem będzie wykorzystanie metody createRoot() w naszym pliku wejściowym index.js:

// Normalnie

ReactDOM.render(<App />, document.getElementById('root'));

// Tryb współbieżny

ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')).render(<App />);

Suspense

Zacznijmy od Suspensa, pozwala nam on poczekać na dane zanim przerenderujemy nasz komponent. Jakie mogą być to dane? Mogą być to np. dane przychodzące z jakiegoś API, może być to również inny komponent.

Lazy

Zacznijmy od komponentu, zaimportujemy od razu nasz komponent za pomocą specjalnej funkcji lazy().

// Stary sposób
import MyComponent from './MyComponent';

// Import za pomocą lazy

const MyComponent = React.lazy(() => import('./MyComponent'));

lazy() przyjmuję funkcję jako argument, która wywołuje dynamiczny import() i zwraca nam obietnicę (Promise).

Komponent z Suspense

Przyjdźmy teraz do samego Suspensa, jest to zwykły komponent, który przyjmuje propsa fallback. Podajemy w nim dowolny element Reaktowy:

import React, { Suspense } from 'react';

const MyComponent = React.lazy(() => import('./MyComponent'));

const App = () => {
 <Suspense fallback={<span>Loading...</span>}>
  <MyComponent />
 </Suspense>;
};

W ten sposób, podczas ładowania komponentu zobaczmy tekst Loading.... Możesz oczywiście wstawić tutaj jakiś customowy loader, na pewno będzie to lepiej wyglądać.

Funkcja lazy nie jest częścią trybu współbieżnego, ale świetnie sprawdza się w połączeniu z Suspense

Pobieranie danych

Jak już wcześniej wspominałem, możemy wykorzystać tryb współbieżny do pobierania danych.

import React, { Suspense } from 'react';
import { fakeAnimalsApi } from './fakeApi';

const api = fakeAnimalsApi();

const ZooApp = () => {
 return (
  <Suspense fallback={<h1>Loading animal 🐼...</h1>}>
   <AnimalProfile />
   <Suspense fallback={<h1>Loading food 🍀...</h1>}>
    <AnimalFood />
   </Suspense>
  </Suspense>
 );
};

const AnimalProfile = () => {
 const animal = api.animal.get();
 return <h1>{animal.name}</h1>;
};

const AnimalFood = () => {
 const food = api.food.get();
 return (
  <ul>
   {food.map(({ id, name }) => (
    <li key={id}>{name}</li>
   ))}
  </ul>
 );
};

Zacznijmy od dołu, mamy tutaj dwa komponenty, które wykorzystują atrapę api ze zwierzętami. Próbujemy pobrać pewne informację, nie sprawdzamy jednak czy są one już dostępne. W komponencie ZooApp przekazujemy AnimalProfile i AnimalFood jako dzieci. React próbuje wyrenderować AnimalProfile, jednak dane nie są jeszcze gotowe do wyświetlenia w UI, przeskakuje więc do następnego komponentu Animal Food tutaj próbuje pobrać dane, ale sytuacja się powtarza. Wracamy do początku, React wyświetli nam pierwszy loader - Loading animal 🐼....

Zastosowaliśmy tutaj podwójny Suspense, gdy nasz komponent AnimalProfile się załaduje, wtedy nastąpi ładowanie AnimalFood. Możemy jednak wrzucić oba komponenty w jednego Suspensa.

Całe to rozwiązanie, na początku, może wydawać Ci sie skomplikowane, ale redukuje nam ono dużo boilerplatu.

if (someData) {
 return <span>Loading animal 🐼...</span>;
}<Suspense fallback={Loading animal 🐼...}>
  {...}
</Suspense>

SuspenseList

Pomaga nam zarządzać wieloma komponentami, które używają Suspense, a właściwie w jakiej kolejności mają być one wczytywane. Domyślnie, gdy opleciemy nasze komponenty w SuspenseList, React będzie wyświetlał poszczególne komponenty jeden po drugim.

To zachowanie możemy jednak zmieniać wykorzystując dane propsy:

 • revealOrder - definiuje w jakiej kolejności dzieci SuspenseList mają być "wyświetlane"

 • tail - decyduje, w jaki sposób niezaładowane jeszcze elementy mają się wyświetlać

<SuspenseList revealOrder="forwards" tail="collapsed">
 <Suspense fallback={'Loading panda 🐼...'}>
  <AnimalProfile id={1} />
 </Suspense>
 <Suspense fallback={'Loading dog 🐶...'}>
  <AnimalProfile id={2} />
 </Suspense>
 <Suspense fallback={'Loading cat 🐱...'}>
  <AnimalProfile id={3} />
 </Suspense>
</SuspenseList>

useTransition

Wraz z tymi wszystkimi nowościami dostajemy również nowe hooki, bo kto nie kocha hooksów 💙 ?

Gdy używamy Suspensa i wykorzystujemy jakiś stan, dostaniemy nieprzyjemne przejście, ten urywek to po prostu zaczytywanie kolejnych danych. Jak temu zaradzić? Użyć useTransition! Pozwala on nam poczekać na dane, zanim przejdziemy do następnego ekranu.

Zwraca on dwie wartości:

 • startTransition - przyjmuję callback, wskazuje on state, który ma zostać opóźniony

 • isPending - informuję o stanie naszego przejścia, zwraca boolean

import React, { useState, useTransition, Suspense } from 'react';
import { fetchFakeAnimals } from './fakeApi';

const getNextId = (id) => (id === 3 ? 0 : id + 1);

const initialApi = fetchFakeAnimals(0);

const Main = () => {
 const [api, setApi] = useState(initialApi);
 const [startTransition, isPending] = useTransition({
  timeoutMs: 3000,
 });

 const fetchNextAnimal = () => {
  startTransition(() => {
   const nextAnimalId = getNextId(api.animalId);
   setApi(fetchFakeAnimals(nextAnimalId));
  });
 };

 return (
  <>
   <button disabled={isPending} onClick={fetchNextAnimal}>
    Next 👉
   </button>

   {isPending ? ' ⛔ ' : ' ✅ '}
   <ZooApp api={api} />
  </>
 );
};

const ZooApp = () => {
 return (
  <Suspense fallback={<h1>Loading animal 🐼...</h1>}>
   <AnimalProfile api={api} />
   <Suspense fallback={<h1>Loading food 🍀...</h1>}>
    <AnimalFood api={api} />
   </Suspense>
  </Suspense>
 );
};

const AnimalProfile = ({ api }) => {
 const animal = api.animal.get();
 return <h1>{animal.name}</h1>;
};

const AnimalFood = ({ api }) => {
 const food = api.food.get();
 return (
  <ul>
   {food.map(({ id, name }) => (
    <li key={id}>{name}</li>
   ))}
  </ul>
 );
};

Tworzymy funkcję fetchNextAnimal(), która wykorzystuje startTransition. Później już tylko generujemy następne id dla danego zwierzaka i ustawiamy state. Całą funkcja odpali się po kliknięciu w przycisk.

Spójrzmy jeszcze na chwilę na hooka useTransition, podajemy obiekt z opcjami. Możemy tutaj podać timeoutMs, czyli czas (liczony w milisekundach), po którym pokażemy następny stan.

useDeferredValue

Powiedzmy, że tworzymy listę zwierząt, będą one pobierane po wpisaniu odpowiedniej nazwy do inputa. Żeby nie zmylić użytkownika, chcemy stworzyć jakiś wizualny efekt, coś co pomoże mu zrozumieć, że dane są pobierane, a całość wyświetli poprzednio wyszukane zwierzęta.

import { useState, useDeferredValue } from 'react';

const ZooApp = ({ api }) => {
 const [name, setName] = useState('panda');

 const someFakeApiCall = () => api.filter(name);

 const deferredApi = useDeferredValue(someFakeApiCall, {
  timeoutMs: 1000,
 });

 const handleChange = (e) => setName(e.target.value);

 return (
  <>
   <label>Filter animals:</label>
   <input value={name} onChange={handleChange} />
   <Suspense fallback={<h1>Loading animal 🐼...</h1>}>
    <AnimalsList api={deferredApi} isStale={deferredApi !== someFakeApiCall} />
   </Suspense>
  </>
 );
};

const AnimalsList = ({ isStale, api }) => {
 const animals = api.animals.read();
 return (
  <ul style={{ opacity: isStale ? 0.5 : 1 }}>
   {animals.map(({ id, text }) => (
    <li key={id}>{text}</li>
   ))}
  </ul>
 );
};

W ten sposób, gdy będziemy filtrować naszą listę, dostaniemy lekkiego laga, swoiste opóźnienie, podczas którego nasza lista dostanie opacity: 0.5. Tak samo jak w przypadku useTransition, mamy tutaj możliwość podać opcję timeoutMs.

Wstawianie styli inlinowo nie jest dobrą praktyką, zostało użyte wyłącznie w celach prezentacyjnych

Podsumowanie

Dzięki za wytrwanie do końca! Tryb współbieżny jest dopiero w fazie eksperymentalnej i używanie go produkcyjnie może być ryzykowne. Uważam jednak, tak jak sami twórcy, że concurrent mode to przyszłość Reakta. Przynosi on wiele ciekawych i przydanych ficzerów.

Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach 👇

Do następnego!

Źródła

React Docs.

O autorze

Olaf Sulich

Olaf jest Frontend Developerem, blogerem i nosi rybacki kapelusz 🎩 Pisze o wszystkim co związane z frontendem, ale nie boi się backendu i designów 🦾 Ma głowę pełną pomysłów i nadzieję, że znajdziesz tutaj coś dla siebie!

Dołącz do społeczności!

Bo w programowaniu liczą się ludzie

Wchodzę