Polityka Prywatności

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w serwisie Frontlive.pl dostępnym pod adresem frontlive.pl (zwanym dalej „Serwisem”), a w tym w związku z:

   1. usługą Newslettera,
   2. serwerem na Discordzie administrowanym przez Administratora.
  2. Administratorem Serwisu, a jednocześnie Administratorem danych osobowych osób korzystających z Serwisu (zwanych dalej „Użytkownikami”), jest Olaf Sulich (zwany dalej „Administratorem”). Adres do korespondencji: ul. ul. Konopnickiej 19/8, 87-100 Toruń; adres e-mail:blog@frontlive.pl

  3. Polityka prywatności stanowi wykonanie obowiązków spoczywających na Administratorze w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znanym powszechnie i w niniejszym dokumencie jako „RODO”.

 2. Sposoby i cele przetwarzania danych osobowych

  1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników w następujących celach:

   1. Wysyłanie Newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, czyli zgody Użytkownika udzielonej tuż przed zapisaniem się na Newsletter, oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkowników, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

   2. Realizacja reklamacji, odstąpienia od umowy – składając reklamację lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik przekazuje dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy. W przypadku danych przekazanych w procesie złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy, niektóre z praw nie będą przysługiwać Użytkownikowi zawsze i w każdych warunkach.

   3. Kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej – w tym celu Użytkownik przekazuje swój adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dane osobowe są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Użytkownikiem, a podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu z Administratorem. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

   4. Wykorzystywanie plików Cookies w Serwisie – podstawą jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

   5. Zarządzanie Serwisem i innymi stronami/grupami na zewnętrznych platformach np. Discord – jest to uprawnienie Administratora realizowane na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

   6. Przetwarzanie w celach archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów – jest to prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

   7. Potwierdzenie wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, a także w celu zapobiegania lub wykrywania oszustw – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  2. Dane osobowe nie są przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez wyraźnej zgody Użytkowników.

 3. Udostępnianie danych osobowych

  1. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom, z których usług korzysta Administrator w celu prowadzenia Serwisu i świadczenia usług za jego pośrednictwem:

   1. Podmioty obsługujące wysyłkę wiadomości e-mail:

    1. mailchimp (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA)

   2. Dostawcy usług hostingowych:

    1. Vercel Inc. 340 S Lemon Ave #4133 Walnut, CA 91789

   3. Podmioty monitorujące ruch internetowy:

    1. Google LLC. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA)
   4. Podmioty dostarczające wtyczki społecznościowe:

    1. Google LLC. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA)
   5. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, o których mowa w ust. 1, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności, zostały opisane w politykach prywatności poszczególnych usługodawców.

  2. Okres przechowywania danych osobowych

   1. Dane osobowe niezbędne do realizacji roszczeń reklamacyjnych, potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, a także w celach archiwalnych i dowodowych – będą przechowywane przez okres niezbędny do celu, w jakim zostały zebrane, jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia zebrania tych danych.

   2. Pozostałe dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do celu, w jakim zostały zebrane, jednak nie dłużej niż 5 lat od dnia zebrania tych danych.

  3. Prawa Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych

   1. Zgodnie z RODO, Użytkownik ma następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:

    1. Prawo do informacji, w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane;
    2. Prawo do dostępu i sprostowania danych osobowych;
    3. Prawo do usunięcia danych osobowych; Administrator może odmówić usunięcia danych, co do których ma podstawę do ich dalszego przetwarzania (np. realizacja obowiązku prawnego lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi);

    4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
    5. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub wykonywanie zadań w interesie publicznym;

    6. Prawo do cofnięcia zgody, jeżeli dane osobowe były przetwarzane na podstawie zgody użytkownika;
    7. Prawo do przeniesienia danych osobowych.
   2. Wszystkie powyższe prawa można zrealizować kontaktując się z Administratorem drogą elektroniczną pod adresem: blog@frontlive.pl. Zgłoszone żądania będą realizowane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania. W tym terminie Administrator udzieli odpowiedzi lub poinformuje o ewentualnym wydłużeniu terminu i wyjaśni przyczyny. Jeżeli Administrator poweźmie wątpliwości co do tego, czy określone żądanie zostało zgłoszone przez osobę uprawnioną, może on zadać kilka dodatkowych pytań w celu weryfikacji tożsamości zgłaszającego.

  4. Pliki Cookies

   1. Ogólne informacje o Cookies

    1. Serwis, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki Cookies, by zapewnić Użytkownikom możliwie najlepsze doświadczenia.

    2. Podczas pierwszej wizyty Użytkownika w Serwisie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

    3. Cookies to dane informatyczne, a w szczególności niewielkie informacje tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach (np. komputerze, tablecie, smartfonie), za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

    4. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i indywidualnie dostosować działanie Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

    5. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:

     1. Sesyjne – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika;

     2. Trwałe – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

    6. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

   2. Cele, w jakich wykorzystywane są Cookies

    1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w następujących celach:

     1. Konfiguracja Serwisu niezbędna dla jego pełnej funkcjonalności, a w tym:

      1. dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych Serwisu;

      2. dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

     2. Analizy i badania oraz audyt oglądalności, a w tym:

      1. tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

     3. Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
    2. Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w następujących celach:

     1. Prezentowanie treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. Discord;

     2. Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics;

     3. Wykorzystanie funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Discord.

   3. Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:

    1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

    2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

    3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.
   4. Narzędzia społecznościowe

    1. Serwis zawiera wtyczki do następujących serwisów:

     1. Discord,
     2. Google Analytics.
    2. Powyższe funkcjonalności są Administratorowi niezbędne do rozwoju i promowania Serwisu, utrzymywania kontaktu z obecnymi i przyszłymi Użytkownikami, a także zbierania informacji w celu projektowania i oferowania coraz lepszych usług.

    3. Serwisy, o których mowa w ust. 1, nie przekazują Administratorowi informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności w serwisach społecznościowych Administrator zaleca kontakt bezpośrednio z serwisami i zapoznanie się z ich Politykami prywatności.

   5. Logi serwera

    1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywane są strony Serwisu. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym Użytkownika. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkowników. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

  5. Bezpieczeństwo i organ ochrony danych osobowych

   1. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

   2. Jeśli uważasz, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do właściwego organu, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

O autorze

Olaf Sulich

Olaf jest Frontend Developerem, blogerem i nosi rybacki kapelusz 🎩 Pisze o wszystkim co związane z frontendem, ale nie boi się backendu i designów 🦾 Ma głowę pełną pomysłów i nadzieję, że znajdziesz tutaj coś dla siebie!

Dołącz do społeczności!

Bo w programowaniu liczą się ludzie

Wchodzę