Kategoria:CSS

Flexbox CSS - wizualny poradnik dla początkujących

 • Czas potrzebny na przeczytanie:10 minut
 • Opublikowane:

Flexbox to narzędzie, które każdy Frontend Developer powinien znać. Dzięki niemu możemy tworzyć nowoczesne layouty bez wspomagania się przestarzałymi sztuczkami w stylu float: left.

Zapraszam na wizualny poradnik Flexboxa po polsku!

Spis treści

display

Przynależność: Rodzic

Dzięki właściwości display: flex lub display: inline-flex kontener staje się tzw. flex container, a jego dzieci tzw. flex items.

display: flex

Przynależność: Rodzic

Kontener z właściwością display: flex zachowuje się jak zwykły element blokowy.

<div class="container">
 <div></div>
</div>

<style>
 .container {
  display: flex;
 }
</style>

display: inline-flex

Przynależność: Rodzic

Kontener z właściwością display: inline-flex zachowuje się jak element inlinenowy.

<div class="container">
 <div></div>
</div>

<style>
 .container {
  display: inline-flex;
 }
</style>

flex-direction

Przynależność: Rodzic

Właściwość flex-direction definiuje tzw. główną oś w kontenerze oraz kierunek w jakim mają ustawiać się flex items.

Strzałka wskazuje kierunek i główną oś i kierunek ułożenia, linia przerywana reprezentuje oś krzyżową.

W dalszej części artykułu, dla ułatwienia, będę na przemian używał nazw oś główna/krzyżowa (przeciwna) razem z właściwościami góra/dół/prawo/lewo/początek/koniec, które mogą się zmienić, gdy zmienimy flex-direction.

flex-direction: row

Przynależność: Rodzic

Wartość domyślna, ustala kierunek w rzędzie od lewej do prawej.

<div class="container">
 <div>1</div>
 <div>2</div>
 <div>3</div>
 <div>4</div>
 <div>5</div>
 <div>6</div>
 <div>7</div>
 <div>8</div>
</div>

<style>
 .container {
  display: flex;
  flex-direction: row;
 }
</style>

flex-direction: row-reverse

Przynależność: Rodzic

Ustala kierunek w rzędzie od prawej do lewej.

<div class="container">
 <div>1</div>
 <div>2</div>
 <div>3</div>
 <div>4</div>
 <div>5</div>
 <div>6</div>
 <div>7</div>
 <div>8</div>
</div>

<style>
 .container {
  display: flex;
  flex-direction: row-reverse;
 }
</style>

flex-direction: column

Przynależność: Rodzic

Ustala kierunek w columnie od góry do dołu.

<div class="container">
 <div>1</div>
 <div>2</div>
 <div>3</div>
</div>

<style>
 .container {
  display: flex;
  flex-direction: column;
 }
</style>

flex-direction: column-reverse

Przynależność: Rodzic

Ustala kierunek w columnie od dołu do góry.

<div class="container">
 <div>1</div>
 <div>2</div>
 <div>3</div>
</div>

<style>
 .container {
  display: flex;
  flex-direction: column-reverse;
 }
</style>

flex-wrap

Przynależność: Rodzic

Właściwość flex-wrap steruje zawijaniem elementów, jeśli w kontenerze zabraknie miejsca.

flex-wrap: wrap

Przynależność: Rodzic

Jeśli wskażemy właściwość na wrap, elementy przejdą do następnej linii od góry do dołu.

<div class="container">
 <div>1</div>
 <div>2</div>
 <div>3</div>
 <div>4</div>
 <div>5</div>
 <div>6</div>
 <div>7</div>
 <div>8</div>
 <div>9</div>
 <div>10</div>
 <div>11</div>
</div>

<style>
 .container {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
 }
</style>

flex-wrap: wrap-reverse

Przynależność: Rodzic

Jeśli ustawimy wrap-reverse, elementy umiejscowią się z dółu do góry.

<div class="container">
 <div>1</div>
 <div>2</div>
 <div>3</div>
 <div>4</div>
 <div>5</div>
 <div>6</div>
 <div>7</div>
 <div>8</div>
 <div>9</div>
 <div>10</div>
 <div>11</div>
</div>

<style>
 .container {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap-reverse;
 }
</style>

flex-wrap: nowrap

Przynależność: Rodzic

Domyśla wartość, jeśli elementy się nie mieszczą, spróbują się skurczyć, jeśli to nie pomoże zaczną wystawać poza obrys kontenera.

<div class="container">
 <div>1</div>
 <div>2</div>
 <div>3</div>
 <div>4</div>
 <div>5</div>
 <div>6</div>
 <div>7</div>
 <div>8</div>
 <div>9</div>
 <div>10</div>
 <div>11</div>
</div>

<style>
 .container {
  display: flex;
  flex-wrap: nowrap;
 }
</style>

flex-flow

Przynależność: Rodzic

Połączenie flex-direction i flex-wrap, domyślą wartością jest row nowrap.

flex-flow: column wrap

Przynależność: Rodzic

Zawija elementy w kolumnie, od góry do dołu, od lewej do prawej.

<div class="container">
 <div>1</div>
 <div>2</div>
 <div>3</div>
 <div>4</div>
 <div>5</div>
 <div>6</div>
 <div>7</div>
 <div>8</div>
 <div>9</div>
 <div>10</div>
</div>

<style>
 .container {
  display: flex;
  flex-flow: column wrap;
 }
</style>

flex-flow: column wrap-reverse

Przynależność: Rodzic

Zawija elementy w kolumnie, od góry do dołu, od prawej do lewej.

<div class="container">
 <div>1</div>
 <div>2</div>
 <div>3</div>
 <div>4</div>
 <div>5</div>
 <div>6</div>
 <div>7</div>
 <div>8</div>
 <div>9</div>
 <div>10</div>
</div>

<style>
 .container {
  display: flex;
  flex-flow: column wrap-reverse;
 }
</style>

flex-flow: row wrap

Przynależność: Rodzic

Zawija elementy w rzędzie, od lewej do prawej.

<div class="container">
 <div>1</div>
 <div>2</div>
 <div>3</div>
 <div>4</div>
 <div>5</div>
 <div>6</div>
 <div>7</div>
 <div>8</div>
 <div>9</div>
 <div>10</div>
 <div>11</div>
 <div>12</div>
 <div>13</div>
 <div>14</div>
 <div>15</div>
</div>

<style>
 .container {
  display: flex;
  flex-flow: row wrap;
 }
</style>

justify-content

Przynależność: Rodzic

Umieszcza elementy względem głównej osi.

justify-content: flex-start

Przynależność: Rodzic

Elementy umieszczone na starcie osi.

<div class="container">
 <div>1</div>
 <div>2</div>
 <div>3</div>
</div>

<style>
 .container {
  display: flex;
  justify-content: flex-start;
 }
</style>

justify-content: flex-end

Przynależność: Rodzic

Elementy umieszczone na końcu osi.

<div class="container">
 <div>1</div>
 <div>2</div>
 <div>3</div>
</div>

<style>
 .container {
  display: flex;
  justify-content: flex-end;
 }
</style>

justify-content: center

Przynależność: Rodzic

Elementy umieszczone na środku osi.

<div class="container">
 <div>1</div>
 <div>2</div>
 <div>3</div>
</div>

<style>
 .container {
  display: flex;
  justify-content: center;
 }
</style>

justify-content: space-between

Przynależność: Rodzic

Elementy rozsuwają się od siebie na krańce osi.

<div class="container">
 <div>1</div>
 <div>2</div>
 <div>3</div>
</div>

<style>
 .container {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
 }
</style>

justify-content: space-around

Przynależność: Rodzic

Rozłoży elementy równomiernie, tak aby miały połowę swojej przestrzeni po bokach.

<div class="container">
 <div>1</div>
 <div>2</div>
 <div>3</div>
</div>

<style>
 .container {
  display: flex;
  justify-content: space-around;
 }
</style>

justify-content: space-evenly

Przynależność: Rodzic

Rozłoży elementy równomiernie, tak aby miały swoją całkowitą przestrzeń po bokach.

<div class="container">
 <div>1</div>
 <div>2</div>
 <div>3</div>
</div>

<style>
 .container {
  display: flex;
  justify-content: space-evenly;
 }
</style>

align-items

Przynależność: Rodzic

Umieszcza elementy względem osi krzyżowej. O align-items można myśleć jak o justify-content na osi przeciwnej.

align-items: flex-start

Przynależność: Rodzic

Umieszcza elementy na początku osi.

<div class="container">
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
</div>

<style>
 .container {
  display: flex;
  align-items: flex-start;
 }
</style>

align-items: flex-end

Przynależność: Rodzic

Umieszcza elementy na końcu osi.

<div class="container">
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
</div>

<style>
 .container {
  display: flex;
  align-items: flex-end;
 }
</style>

align-items: center

Przynależność: Rodzic

Umieszcza elementy na środku osi.

<div class="container">
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
</div>

<style>
 .container {
  display: flex;
  align-items: center;
 }
</style>

align-items: stretch

Przynależność: Rodzic

Rozciąga elementy na całą oś.

<div class="container">
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
</div>

<style>
 .container {
  display: flex;
  align-items: stretch;
 }
</style>

align-items: baseline

Przynależność: Rodzic

Elementy ustawiają się na linii bazowej.

<div class="container">
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
</div>

<style>
 .container {
  display: flex;
  align-items: baseline;
 }
</style>

align-content

Przynależność: Rodzic

Ustawia elementy względem osi krzyżowej w kontenerze, który posiada flex-wrap: wrap lub flex-wrap: wrap-reverse.

align-content: flex-start

Przynależność: Rodzic

Elementy ustawiają się na początku osi.

<div class="container">
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
</div>

<style>
 .container {
  display: flex;
  align-content: flex-start;
 }
</style>

align-content: flex-end

Przynależność: Rodzic

Elementy ustawiają się na końcu osi.

<div class="container">
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
</div>

<style>
 .container {
  display: flex;
  align-content: flex-end;
 }
</style>

align-content: center

Przynależność: Rodzic

Elementy ustawiają się na środku osi.

<div class="container">
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
</div>

<style>
 .container {
  display: flex;
  align-content: center;
 }
</style>

align-content: stretch

Przynależność: Rodzic

Elementy rozciągają się na całą oś.

<div class="container">
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
</div>

<style>
 .container {
  display: flex;
  align-content: stretch;
 }
</style>

align-content: space-between

Przynależność: Rodzic

Elementy odpychają się na krańce osi.

<div class="container">
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
</div>

<style>
 .container {
  display: flex;
  align-content: space-between;
 }
</style>

align-content: space-around

Przynależność: Rodzic

Elementy odpychają się na krańce osi, jednocześnie zachowując równolegle odstępy z obu stron elementu.

<div class="container">
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
</div>

<style>
 .container {
  display: flex;
  align-content: space-around;
 }
</style>

row-gap

Przynależność: Rodzic

Ustawia przestrzeń pomiędzy elementami w rzędach.

<div class="container">
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
</div>

<style>
 .container {
  display: flex;
  row-gap: 10px;
 }
</style>

column-gap

Przynależność: Rodzic

Ustawia przestrzeń pomiędzy elementami w kolumnach.

<div class="container">
 <div></div>
 <div></div>
</div>

<style>
 .container {
  display: flex;
  column-gap: 10px;
 }
</style>

gap

Przynależność: Rodzic

Ustawia przestrzeń pomiędzy elementami w kolumnach i rzędach.

<div class="container">
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
</div>

<style>
 .container {
  display: flex;
  gap: 10px;
 }
</style>

place-content

Przynależność: Rodzic

Skrót dla align-content i justify-content.

place-content: end space-between

Przynależność: Rodzic

Ustawia elementy na końcu osi krzyżowej oraz odpycha je na krańce osi głównej.

<div class="container">
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
</div>

<style>
 .container {
  display: flex;
  place-content: end space-between;
 }
</style>

place-content: start center

Przynależność: Rodzic

Ustawia elementy na początku osi krzyżowej oraz umiejscawia je na środku osi głównej.

<div class="container">
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
</div>

<style>
 .container {
  display: flex;
  place-content: start center;
 }
</style>

place-content: center space-evenly

Przynależność: Rodzic

Ustawia elementy na środku osi krzyżowej oraz rozpycha je rozdysponowując miejsce pomiędzy elementami całkowicie i równomiernie na osi głównej.

<div class="container">
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
</div>

<style>
 .container {
  display: flex;
  place-content: center space-evenly;
 }
</style>

order

Przynależność: Dziecko

Zmienia domyślą kolejność elementu w kontenerze. Dla elementów interaktywnych powinniśmy z nim uważać, żeby nie zaburzać flow poruszania się klawiaturą.

<div>
 <div class="first"></div>
 <div class="second"></div>
 <div class="third"></div>
</div>

<style>
 .first {
  order: 2;
 }

 .second {
  order: 3;
 }

 .third {
  order: 1;
 }
</style>

flex-grow

Przynależność: Dziecko

Pozwala sterować proporcjami elementów w kontenerze. Jeśli wszystkie dzieci mają flex-grow: 1, a jedno dziecko ma flex-grow: 2, to zajmie ono dwa razy więcej rozdysponowanej przestrzeni.

<div>
 <div class="first"></div>
 <div class="second"></div>
 <div class="third"></div>
 <div class="fourth"></div>
</div>

<style>
 .first {
  flex-grow: 2;
 }
</style>

flex-shrink

Przynależność: Dziecko

Pozwala sterować proporcjami i dostępną przestrzenią elementów w kontenerze. Jeśli wszystkie dzieci mają flex-shrink: 1 (domyślnie), a jedno dziecko ma flex-shrink: 2, to będzie ono zajmowało 2 razy mniejszą przestrzenią.

<div>
 <div class="first"></div>
 <div class="second"></div>
 <div class="third"></div>
</div>

<style>
 .third {
  flex-shrink: 2;
 }
</style>

flex-basis

Przynależność: Dziecko

Ustawia początkową, jeszcze nierozdysponowaną wielkość elementu w kontenerze. Może być ustawiona jakoś długość (%, px, rem...) lub jako słowo klucz (auto, content...)

<div>
 <div class="first"></div>
 <div class="second"></div>
 <div class="third"></div>
</div>

<style>
 .second {
  flex-basis: 50%;
 }
</style>

flex

Przynależność: Dziecko

Skrót dla właściwości flex-grow, flex-shrink i flex-basis. Dwie ostatnie wartości są opcjonalne.

Jest to rekomendowany sposób ustawiania elementów, ponieważ rozdysponowuje przestrzeń inteligentnie, zwracając uwagę na wszystkie wartości.

<div>
 <div class="first"></div>
 <div class="second"></div>
 <div class="third"></div>
</div>

<style>
 .first {
  /*flex: none | [ flex-row | flex-shrink | flex-basis ] */
  flex: 1 1 60%;
 }
</style>

align-self

Przynależność: Dziecko

Pozwala nadpisać pozycję align-items ustaloną przez rodzica dla konkretnego elementu.

align-self: flex-start

Przynależność: Dziecko

Umiejscawia element na początku osi krzyżowej.

<div>
 <div class="first"></div>
 <div class="second"></div>
 <div class="third"></div>
</div>

<style>
 .second {
  align-self: flex-start;
 }
</style>

align-self: flex-end

Przynależność: Dziecko

Umiejscawia element na końcu osi krzyżowej.

<div>
 <div class="first"></div>
 <div class="second"></div>
 <div class="third"></div>
</div>

<style>
 .second {
  align-self: flex-end;
 }
</style>

align-self: center

Przynależność: Dziecko

Umiejscawia element na środku osi krzyżowej.

<div>
 <div class="first"></div>
 <div class="second"></div>
 <div class="third"></div>
</div>

<style>
 .second {
  align-self: center;
 }
</style>

align-self: stretch

Przynależność: Dziecko

Rozciąga element na osi krzyżowej.

<div>
 <div class="first"></div>
 <div class="second"></div>
 <div class="third"></div>
</div>

<style>
 .second {
  align-self: stretch;
 }
</style>

align-self: baseline

Przynależność: Dziecko

Umiejscawia element względem linii bazowej na osi krzyżowej.

<div>
 <div class="first"></div>
 <div class="second"></div>
 <div class="third"></div>
 <div class="fourth"></div>
</div>

<style>
 .second {
  align-self: baseline;
 }
</style>

Podsumowanie

Uff, to był Flexbox! Bardzo dużo wiedzy jak na jeden raz, pamiętaj, że praktyka jest najważniejsza. Spróbuj wykorzystać Flexboxa i stworzyć za pomocą niego prostą stronę internetową lub sprawdź świetną grę do nauki Flexboxa - Flebox Froggy.

O autorze

Olaf Sulich

Olaf jest Frontend Developerem, blogerem i nosi rybacki kapelusz 🎩 Pisze o wszystkim co związane z frontendem, ale nie boi się backendu i designów 🦾 Ma głowę pełną pomysłów i nadzieję, że znajdziesz tutaj coś dla siebie!

Dołącz do społeczności!

Bo w programowaniu liczą się ludzie

Wchodzę