Kategoria:Testowanie

React Testing Library - Mock Service Worker

 • Czas potrzebny na przeczytanie:4 minuty
 • Opublikowane:

Pogadajmy przez chwilę o mockowaniu, a szczególnie o mockowaniu fetcha/axiosa przy testowaniu komponentów, które pobierają nasze dane np. z zewnętrznego API. Oto klasyczny przykład:

jest.mock('axios');
const mockedAxios = axios as jest.Mocked<typeof axios>;

describe('getAllPlayers', () => {
 it('returns list of players', async () => {
  mockedAxios.get.mockResolvedValue(allPlayers);

  const players = await match.getAllPlayers();

  expect(mockedAxios.get).toBeCalledTimes(1);
  expect(players).toEqual(allPlayers);
 });
});

Czy tutaj jest źle? Absolutnie nie. Czy da się to zrobić lepiej? Jeszcze jak 😎

Mock Service Worker

O co więc chodzi z tym całym MSW? Biblioteka pozwala nam w łatwiejszy i bardziej przejrzysty sposób pracować z mockami. Potrzebujemy ustawić odpowiednie nagłówki, czy dodać opóźnienie dla zapytania, nie ma problemu!

rest.get('/url', (req, res, ctx) => {
 return res(ctx.status(301), ctx.set('Content-Type', 'application/json'), ctx.delay(2000));
});

Co więcej, MSW możemy wykorzystywać również poza samymi testami. Załóżmy, że nasz backend nie został jeszcze w pełni przygotowany, a nam się spieszy i chcemy mieć dostęp do danych. Dzięki MSW możemy zasymulować prawdziwy serwer i kontynuować pracę nad frontem.

Ale jak nie o tym, wróćmy do testów i sprawdźmy, jak to narzędzie działa w praktyce.

MSW w praktyce

Stwórzmy komponent, który będzie wyświetlał post użytkownika w naszej aplikacji:

import { useGetPost } from '../../utils/hooks/useGetPost';

type PostProps = {
 readonly id: number;
};

export const Post = ({ id }: PostProps) => {
 const { isLoading, isSuccess, isError, data, error } = useGetPost(id);
 return (
  <>
   {isLoading ? <p>Loading...</p> : null}
   {isError ? <p>Something went wrong</p> : null}
   {isSuccess ? <p>Success</p> : null}
   <h2>{data?.title}</h2>
   <p>{data?.body}</p>
  </>
 );
};

Pod przykrywką useGetPost() kryje się React Query, ale implementacja nie ma tu większego znaczenia.

W pliku z testem komponentu, w pierwszej kolejności, ustawiamy nasz serwer, to tutaj dzieje się cała magia. Do funkcji setupServer przekazujemy tzw. handler, w którym deklarujemy naszego mocka. W handlerze korzystamy z paczki rest, która posiada w sobie metody nazwane analogicznie do metod HTTP. Przekazujemy do nich adres url i callback.

import { rest } from 'msw';
import { setupServer } from 'msw/node';
import { postData } from '../../data/post';

const server = setupServer(
 rest.get<PostType>('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1', (_req, res, ctx) => {
  return res(
   ctx.json({
    ...postData,
   }),
  );
 }),
);

Z poziomu callbacku mamy dostęp do obiektu żądania, odpowiedzi i tzw. contextu. W środku zwracamy odpowiedź i korzystamy z metody ctx.json(), która ustawia body odpowiedzi wraz z nagłówkiem Content-Type: application/json.

Jedźmy dalej, naszym następnym krokiem będzie stworzenie prostego wrappera na funkcje render z React Testing Library. Dlaczego tak? To wszystko przez wcześniej wspominane React Query, jeśli nie korzystasz z tej biblioteki, to możesz na spokojnie pominąć ten krok.

import {
 render as rtlRender,
 screen,
 waitFor,
 waitForElementToBeRemoved,
 RenderOptions,
} from '@testing-library/react';
import { QueryClient, QueryClientProvider } from 'react-query';
import { rest } from 'msw';
import { setupServer } from 'msw/node';
import { ReactNode } from 'react';
import { postData } from '../../data/post';
import { Post } from './Post';
import type { Post as PostType } from '../../utils/types';

const server = setupServer(
 rest.get<PostType>('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1', (_req, res, ctx) => {
  return res(
   ctx.json({
    ...postData,
   }),
  );
 }),
);

const queryClient = new QueryClient();

const render = (ui: ReactNode, { ...rtlOptions }: RenderOptions = {}) => {
 return rtlRender(<QueryClientProvider client={queryClient}>{ui}</QueryClientProvider>, {
  ...rtlOptions,
 });
};

describe('Post', () => {
 beforeAll(() => server.listen());
 afterEach(() => {
  server.resetHandlers();
  queryClient.clear();
 });
 afterAll(() => server.close());
});

Ohh, zapomniałem o najważniejszym, nie zapomnij po sobie posprzątać! W funkcjach pomocniczych otwieramy i zamykamy połączenie z serwerem oraz czyścimy handlery i cache.

Uff, konfiguracja skończona, przejdźmy do właściwego testu. Jeśli czytałeś poprzednie wpisy z tej serii, to nie powinno być tutaj dla Ciebie żadnego zaskoczenia. Sprawdzamy tutaj, czy tytuł naszego posta zostanie wyświetlony po etapie ładowania:

it('shows correct title when loading status is over', async () => {
 render(<Post id={1} />);

 const loading = screen.getByText(/loading/i);

 expect(loading).toBeInTheDocument();

 await waitForElementToBeRemoved(loading).then(() => {
  const postHeading = screen.getByRole('heading', { level: 2 });
  expect(postHeading).toHaveTextContent(postData.title);
 });
});

Okej Olaf, a co z edge casami? Na tym polu MSW również mnie nie zawiodło, jeśli potrzebujemy zadeklarować handler na poziomie jednego testu, to nic nie stoi nam na przeszkodzie!

it('shows an error message when request fails', async () => {
 server.use(
  rest.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1', (_req, res, ctx) => {
   return res(ctx.status(500));
  }),
 );

 render(<Post id={1} />);

 const loading = screen.getByText(/loading/i);

 expect(loading).toBeInTheDocument();

 await waitForElementToBeRemoved(loading).then(() => {
  const error = screen.getByText(/something went wrong/i);
  expect(error).toBeInTheDocument();
 });
});

Podsumowanie

Mock Service Worker bardzo pozytywnie mnie (i nie tylko mnie) zaskoczył i to, co Ci dziś pokazałem, to tylko ułamek jego możliwości 🔥

Cały kod (+1 przykład) znajdziesz w repozytorium na GitHubie.

Do usłyszenia!

O autorze

Olaf Sulich

Olaf jest Frontend Developerem, blogerem i nosi rybacki kapelusz 🎩 Pisze o wszystkim co związane z frontendem, ale nie boi się backendu i designów 🦾 Ma głowę pełną pomysłów i nadzieję, że znajdziesz tutaj coś dla siebie!

Dołącz do społeczności!

Bo w programowaniu liczą się ludzie

Wchodzę