Kategoria:Testowanie

React Testing Library - testy w praktyce

 • Czas potrzebny na przeczytanie:5 minut
 • Opublikowane:

Po ostatnim wprowadzającym wpisie przyszedł czas na przykłady z życia wzięte. Dzisiaj przetestujemy sobie komponent, który bardzo często znajduję się w naszych codebase'ach. Przez jednych lubiany, przez drugich znienawidzony - formularz. To jeden z tych kawałków kodu, który teoretycznie jest łatwy do zaimplementowania, ale w prakce bywa różnie. Skopać możemy go zaczynając od etapu projektowania, a kończąc na wdrażaniu dostępnych rozwiązań. A jak wygląda sprawa z testami? Sprawdźmy to!

Komponent

Do stworzenia formularza wykorzystamy oczywiście TypeScripta. Oprócz tego weźmy na tapet popularną bibliotekę React Hook Form oraz dodajmy niestandardową walidację za pomocą Yup. Całość uzupełniłem pomocnymi atrybutami aria-*.

import { useForm } from 'react-hook-form';
import { yupResolver } from '@hookform/resolvers/yup';
import * as Yup from 'yup';
import { errorMessages } from '../../utils/errorsMessages';

const PASSWORD_PATTERN = /^(?=.*[A-Za-z])(?=.*\d)[A-Za-z\d]{8,}$/;
const MIN_USERNAME_LENGTH = 5;

const loginSchema = Yup.object().shape({
 username: Yup.string()
  .required(errorMessages.username.required)
  .min(MIN_USERNAME_LENGTH, errorMessages.username.pattern),
 password: Yup.string()
  .required(errorMessages.password.required)
  .matches(PASSWORD_PATTERN, errorMessages.password.pattern),
});

export type LoginType = Pick<Yup.InferType<typeof loginSchema>, 'username' | 'password'>;

type LoginFormProps = {
 login: (user: LoginType) => Promise<LoginType>;
};

export const LoginForm = ({ login }: LoginFormProps) => {
 const { register, handleSubmit, formState } = useForm<LoginType>({
  resolver: yupResolver(loginSchema),
 });

 const onSubmit = async (data: LoginType) => {
  await login(data);
 };

 const { errors } = formState;

 return (
  <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)} noValidate>
   <h1>Login</h1>
   <div>
    <label>
     Username
     <input
      type="text"
      {...register('username')}
      aria-invalid={errors.username ? true : false}
      autoComplete="username"
      aria-describedby="password-constraints"
      required
     />
    </label>
    <p id="username-constraints">Username should be at least five characters long</p>
    {errors.username ? <span role="alert">{errors.username.message}</span> : null}
   </div>
   <div>
    <label>
     Password
     <input
      type="password"
      {...register('password')}
      aria-invalid={errors.password ? true : false}
      aria-describedby="password-constraints"
      autoComplete="current-password"
      required
     />
    </label>
    <button type="button">
     <span className="visually-hidden">Show password as a normal text</span>
    </button>
    <p id="password-constraints">
     Password needs to be minimum of eight characters, it must contain at least one letter and
     one number
    </p>
    {errors.password ? <span role="alert">{errors.password.message}</span> : null}
   </div>
   <button type="submit">Submit</button>
  </form>
 );
};

Planowanie testów

Chociaż nasz komponent nie jest nadzwyczaj zaawansowany, to warto zaplanować sobie następne scenariusze, które musimy przetestować:

 1. Brak danych - wyświetlamy komunikat o tym, że pola są wymagane
 2. Niepoprawne dane - wyświetlamy komunikat o kryteriach danych
 3. Wszystko okej - logowanie

Pamiętaj o tym, żeby nie skupiać się przy planowaniu na szczegółach implementacyjnych. Planuj swoje testy z perspektywy użytkownika.

Testy

Przejdźmy do właściwych testów. Na samym początku importujemy wszystkie potrzebne paczki oraz nasz komponent.

Bardzo ważną rzeczą, przed przystąpieniem do właściwych testów, jest stworzenie mocka dla funkcji login, którą przekazujemy do formularza.

import { render, screen, waitFor } from '@testing-library/react';
import userEvent from '@testing-library/user-event';
import { LoginForm, LoginType } from './LoginForm';
import { errorMessages } from '../../utils/errorsMessages';

const loginMock = jest.fn((user: LoginType) => {
 return Promise.resolve(user);
});

describe('LoginForm', () => {});

Jeśli jeszcze nie poznałeś/aś mocków, to zapraszam Cię do sprawdzenia artykułu na ten temat.

Wymagane pola

Na samym początku pobieramy przycisk submit za pomocą zapytania getByRole, następnie symulujemy potwierdzenie formularza korzystając z userEvent.

import { render, screen, waitFor } from '@testing-library/react';
import userEvent from '@testing-library/user-event';
import { LoginForm, LoginType } from './LoginForm';
import { errorMessages } from '../../utils/errorsMessages';

const loginMock = jest.fn((user: LoginType) => {
 return Promise.resolve(user);
});

describe('LoginForm', () => {
 it('displays required errors when the values are invalid', async () => {
  render(<LoginForm login={loginMock} />);

  const submitButton = screen.getByRole('button', { name: /Submit/ });

  userEvent.click(submitButton);

  const usernameRequiredErrorMessage = await screen.findByText(errorMessages.username.required);
  const passwordRequiredErrorMessage = await screen.findByText(errorMessages.password.required);

  expect(loginMock).not.toBeCalled();
  expect(usernameRequiredErrorMessage).toBeInTheDocument();
  expect(passwordRequiredErrorMessage).toBeInTheDocument();
 });
});

Oczywiście, w tym przypadku, dzięki naszej walidacji, próba zalogowania powinna zakończyć się niepowodzeniem.

Dodatkowo chcemy wyświetlić odpowiednie komunikaty użytkownikowi, niestety, ale nie pojawiają się one natychmiastowo. Powoduję to, że nie możemy skorzystać z zapytań typu getBy*.

Z pomocą przychodzą zapytania findBy*. Są one przyadne, gdy oczekujemy elementu, ale zmiany w DOM nie są natychmiastowe. Warto wiedzieć, że findBy* to niejako połączenie zapytań getBy i funkcji waitFor, do której za chwilę przejdziemy. Po pobraniu elementów przystępujemy do odpowiednich asercji.

Poprawność pól

Uff... Pierwszy use case za nami, teraz pora sprawdzić, czy pola po wypełnieniu spełniają podane przez nas kryteria.

Na początku, jak zawsze, pobieramy poszczególne elementy DOM. Tym razem, poza samym przyciskiem, musimy również skorzystać z zapytań getByLabelText do zaciągnięcia pól formularza. Następnie wykonujemy akcję wprowadzenia wcześniej przygotowanych danych oraz potwierdzenia.

import { render, screen, waitFor } from '@testing-library/react';
import userEvent from '@testing-library/user-event';
import { LoginForm, LoginType } from './LoginForm';
import { errorMessages } from '../../utils/errorsMessages';

const loginMock = jest.fn((user: LoginType) => {
 return Promise.resolve(user);
});

describe('LoginForm', () => {
 it('displays matching errors when the values are invalid', async () => {
  render(<LoginForm login={loginMock} />);

  const submitButton = screen.getByRole('button', { name: /Submit/ });
  const usernameInput = screen.getByLabelText('Username');
  const passwordInput = screen.getByLabelText('Password');
  const username = 'test';
  const password = 'test';

  userEvent.type(usernameInput, username);
  userEvent.type(passwordInput, password);
  userEvent.click(submitButton);

  const usernamePatternErrorMessage = await screen.findByText(errorMessages.username.pattern);
  const passwordPatternErrorMessage = await screen.findByText(errorMessages.password.pattern);

  expect(loginMock).not.toBeCalled();
  expect(usernamePatternErrorMessage).toBeInTheDocument();
  expect(passwordPatternErrorMessage).toBeInTheDocument();
 });
});

Na sam koniec pobieramy elementy, które zawierają wiadomości błędów oraz sprawdzamy, czy pojawiły się w drzewie DOM. Ponownie możemy również sprawdzić, czy nasza funkcja login, pod postacią loginMock, została wykonana.

Happy path

Przyszła pora na to, na co wszyscy czekali, czyli nasz pozytywny scenariusz. Gdy nasz użytkownik wypełni formularz z odpowiednimi danymi chcemy:

 1. Sprawdzić, czy nie dostaje żadnych komunikatów o błędach
 2. Mieć pewność, że funkcja logująca się wykonała

W naszym teście skorzystamy zapytania queryBy*. W poprzednim wpisie wspominałem Ci, że zapytania te idealnie sprawdzą się, gdy chcemy sprawdzić, czy danego elementu nie ma w drzewie DOM, nie inaczej jest w tym przypadku. Tutaj, zamiast pobierać poszczególne elementy, możemy skorzystać z zapytania queryAllByRole, które zwróci nam ich tablicę.

import { render, screen, waitFor } from '@testing-library/react';
import userEvent from '@testing-library/user-event';
import { LoginForm, LoginType } from './LoginForm';
import { errorMessages } from '../../utils/errorsMessages';

const loginMock = jest.fn((user: LoginType) => {
 return Promise.resolve(user);
});

describe('LoginForm', () => {
 it('successfully submit the form with correct data', async () => {
  render(<LoginForm login={loginMock} />);

  const submitButton = screen.getByRole('button', { name: /Submit/ });
  const usernameInput = screen.getByLabelText('Username');
  const passwordInput = screen.getByLabelText('Password');

  const username = 'test user';
  const password = 'Passwd12';

  userEvent.type(usernameInput, username);
  userEvent.type(passwordInput, password);
  userEvent.click(submitButton);

  const alerts = screen.queryAllByRole('alert');

  expect(alerts).toHaveLength(0);

  await waitFor(() => {
   expect(loginMock).toHaveBeenCalledWith({ password, username });
  });
 });
});

Pozostało jeszcze wcześniej wspomniane waitFor. Jest to specjalna funkcja, która, jak sama nazwa mówi, pozwala nam na coś zaczekać. Przydaję się szczególnie przy asynchronicznych mockach, czyli idealny case dla nas.

Czekamy na wykonanie mocka loginMock i sprawdźmy czy została wywołana z odpowiednimi argumentami.

Podsumowanie

Jak już testy w praktyce to polecam Ci wykorzystać zdobytą dziś wiedzę i potrenować pisanie testów. W tym celu może Ci pomóc przygotowane przeze mnie repozytorium, w którym znajdziesz pliki startowe i cały kod z dzisiejszego artykułu.

Do usłyszenia!

Źródła

O autorze

Olaf Sulich

Olaf jest Frontend Developerem, blogerem i nosi rybacki kapelusz 🎩 Pisze o wszystkim co związane z frontendem, ale nie boi się backendu i designów 🦾 Ma głowę pełną pomysłów i nadzieję, że znajdziesz tutaj coś dla siebie!

Dołącz do społeczności!

Bo w programowaniu liczą się ludzie

Wchodzę