Kategoria:Svelte

Svelte - nie tylko React, Vue i Angular

 • Czas potrzebny na przeczytanie:8 minut
 • Opublikowane:

Cześć 👋

Obecnie w środowisku frontendowym mamy świętą trójcę jeśli chodzi o frameworki/biblioteki UI. Jest to jak zapewne wiecie React, Vue i Angular. Warto jednak wyrwać się na chwilę z tej bańki i poznać coś innego. Dokładnie tak było w moim przypadku, chciałem czegoś nowego i natrafiłem na Svelte. W tym wpisie chciałbym się podzieli moimi przemyśleniami, wprowadzają was jednocześnie w świat Svelte, zaczynajmy!

Wprowadzenie

Svelte jest frameworkiem, trochę podobnym do Reakta, trochę do Vue, takie to dziwne, ale przyjemne połączenie. Główną różnicą pomiędzy popularnymi frameworkami a Svelte, jest to, że Svelte nie korzysta z Virtual DOM, a zamiast niego pracuje na zwykłym DOMie. Twórcy reklamują Svelte jako rozwiązanie, które nie posiada za dużo niepotrzebnego boilerplatu.

Czy tak jest na prawdę? Sprawdźmy!

Nie traktuj tego wpisu jako poradnika/kursu Svelte, jest to luźne wprowadzenie, pokazujące główne koncepty tego frameworka

Ten sam komponent napisany w Reakcie, Vue i Svelte:

React:

import React, { useState } from "react";

export default const App = () => {
 const [a, setA] = useState(1);
 const [b, setB] = useState(2);

 function handleChangeA(event) {
  setA(+event.target.value);
 }

 function handleChangeB(event) {
  setB(+event.target.value);
 }

 return (
  <div>
   <input type="number" value={a} onChange={handleChangeA} />
   <input type="number" value={b} onChange={handleChangeB} />

   <p>
    {a} + {b} = {a + b}
   </p>
  </div>
 );
};

Vue:

<template>
 <div>
  <input type="number" v-model.number="a" />
  <input type="number" v-model.number="b" />

  <p>{{a}} + {{b}} = {{a + b}}</p>
 </div>
</template>

<script>
 export default {
  data: function () {
   return {
    a: 1,
    b: 2,
   };
  },
 };
</script>

Svelte:

<script>
 let a = 1;
 let b = 2;
</script>

<input type="number" bind:value="{a}" />
<input type="number" bind:value="{b}" />

<p>{a} + {b} = {a + b}</p>

Wygląda zachęcająco? No to zaczynajmy!

Początek

Zacznijmy od początku, zainstalujmy Svelte:

W Svelte nasz komponent ma końcówkę .svelte i składa się z trzech części: logiki, stylów i treści.

<script>
 import SomeComponent from './SomeComponent.svelte';

 const name = 'John';
</script>

<style>
 .name {
  color: #213454;
 }
</style>

<p class="name">Hello, my name is {name}</p>
<SomeComponent />

Nasza logika będzie umieszczana w tagu <script>, style w <style>, a sama treść luźno wrzucona pod nimi. Dla kogoś kto miał już do czynienia z innym frameworkiem, nie będzie tutaj zaskoczenia. Tworzymy zmienna, a następnie podajemy ją w tzw. wąsach. Style działają w zakresie pliku.

Logika i Propsy

Znamy już podstawy, teraz przyszedł czas na wprowadzenie jakieś logiki, propsów.

Zacznijmy od tych drugich, propsy przekazujemy:

Component.svelte:

Tak pobieramy propsy od naszego rodzica, trochę dziwne, przecież w zwykłym JavaScripcie export działa w inny sposób 🤔

Nie martw się to dopiero początek Sveltowych dziwactw.

A tak przekazujemy propsy:

App.svelte:

<script>
 import Component from './Component.svelte';

 let name = 'Olaf';
</script>

<Component name="{name}" />

Propsy możemy również spreadować i podawać im defaultową wartość - export let name = "Kuba".

Przejdźmy do logiki i bloków if/else. Tutaj pojawia się rzecz, której na prawdę nie lubię w Svelte. Wydaję mi się to mało czytelne i lepszym rozwiązaniem byłoby klasyczne podejście, zobaczmy jak to wygląda:

<script>
 let isOn = false;

 function toggle() {
  isOn = !isOn;
 }
</script>

<button on:click="{toggle}">
 Toggle me
</button>

{#if isOn}
  <span>
  👋
 <span>
{:else}
  <span><span>
{/if}

Blok otwieramy znakiem # a zamykamy /, możemy w środku wyrażenia, dodać jakaś kontynuację, czyli w tym przypadku :else i ta kontynuacja musi być poprzedzona :.

Możesz tutaj zauważyć zdarzenie on:click, ale o tym za chwilę!

Kolejnym elementem logiki będzie iterowanie i zwracanie jakiś danych z tablicy, coś co często robimy chociażby w Reakcie.

<script>
 let animals = [
  { name: "Cat", emoji: "🐱" },
  { name: "Dog", emoji: "🐶" },
  { name: "Panda", emoji: "🐼" },
 ];
</script>

<ul>
 {#each animals as animal}
 <li>
  <h2>{animal.name}</h2>
  <span>{animal.emoji}</span>
 </li>
 {/each}
</ul>

Tym razem zamiast if używamy bloku each, który przeiteruje po naszych zwierzętach i zwróci nam potrzebne dane.

Możemy użyć tutaj destrukturyzacji, podać po przecinku index jak w mapie, a nawet przekazać klucz, dzięki któremu będziemy mogli wykonywać specjalne akcje {#each animals as animal (animals.name)}

Zdarzenia

Tutaj nie ma większego zaskoczenia, zdarzenia podajemy z początkiem on: i nazwą danego eventu.

Ciekawą są za to modyfikatory, dzięki którym możemy wpływać na działanie samego zdarzenia, na przykład wywołać je tylko raz:

Przydatne będzie na pewno użycie modyfikatora preventDefault. W łatwy sposób możemy również dispachować zdarzenia korzystając ze specjalnej funkcji createEventDispatcher().

Component.svelte

<script>
 import { createEventDispatcher } from 'svelte';

 const dispatch = createEventDispatcher();

 function sayHello() {
  dispatch('say-hello', {
   message: 'Hello!',
  });
 }
</script>

<button on:click="{sayHello}">Hi there 👋</button>

App.svelte

<script>
 import Component from './Component.svelte';

 function handleSayHello(e) {
  console.log(e.detail.message);
 }
</script>

<Component on:say-hello="{handleSayHello}" />

Reaktywność i Binding

Dzięki reaktywności w Svelte, pewne dane mogą być zależne od siebie i tworzyć tzw. reaktywne deklaracje, takim przykładem jest doubled, który jest po prostu dwukrotnością count.

<script>
 let count = 0;
 $: doubled = count * 2;

 function handleClick() {
  count += 1;
 }
</script>

<button on:click="{handleClick}">Clicked {count} {count === 1 ? 'time' : 'times'}</button>

<p>{count} doubled is {doubled}</p>

Reaktywność w Svelte to nie tylko deklaracje, możemy również korzystać ze statementów, przykład takiego wykorzystania znajdziesz w oficjalnym poradniku Svelte

Bindingi ułatwiają nam pracę, odciążając nas trochę z niepotrzebnego boilerplatu.

Weźmy przykładowe zdarzenie on:input, stwórzmy funkcję onChange, która będzie uaktualniała naszą zmienną name, całość wyświetlimy w tagu h1.

<script>
 let name = 'world';

 function onChange(e) {
  name = e.target.value;
 }
</script>

<input on:input="{onChange}" />

<h1>Hello {name}!</h1>

Nie ma tutaj za dużo tego niepotrzebnego kodu, moglibyśmy to trochę skrócić, wstawiając funkcję inlinowo do zdarzenia, ale to trochę psuję czytelność.

Na ratunek przychodzą właśnie bindingi!

<script>
 let name = 'world';
</script>

<input bind:value="{name}" />

<h1>Hello {name}!</h1>

Bindować możemy różne wartości, zaczynając od zwykłego tekstu po wartości boolean, this i kończąc np. na wymiarach elementu(tutaj wartości typu number):

<script>
 let w;
 let h;
 let size = 42;
 let text = 'edit me';
</script>

<style>
 input {
  display: block;
 }
 div {
  display: inline-block;
 }
 span {
  word-break: break-all;
 }
</style>

<input type="range" bind:value="{size}" />
<input bind:value="{text}" />

<p>size: {w}px x {h}px</p>

<div bind:clientWidth="{w}" bind:clientHeight="{h}">
 <span style="font-size: {size}px">{text}</span>
</div>

Metody cyklu życia komponentu

Każdy komponent w Svelte, ma własne metody cyklu życia, są to, jak możecie się domyślać, specjalne funkcję, które pozwalają uruchomić jakiś kod w danym momencie tego cyklu.

Pierwszą z nich jest onMount, działa ona na podobnej zasadzie jak metoda componentDidMount w React. Ta metoda wywoływana jest wtedy, gdy komponent pierwszy raz wyrenderuje się w DOM. Tutaj powinny odbywać się wszystkie zapytania do API:

<script>
 import { onMount } from 'svelte';

 let user = [];

 onMount(async () => {
  const res = await fetch(`https://randomuser.me/api/`);
  user = await res.json();
 });
</script>

Kolejną metodą jest onDestroy, odpala się ona gdy komponent zostaje zniszczony, czy też ładniej mówiąc zostaję odmontowany. Tutaj czyścimy wszelkiego rodzaju subskrypcje z onMount, czy też timery:

<script>
 import { onDestroy } from 'svelte';

 let seconds = 0;

 function onInterval(callback, milliseconds) {
  const interval = setInterval(callback, milliseconds);

  onDestroy(() => {
   clearInterval(interval);
  });
 }

 onInterval(() => (seconds += 1), 1000);
</script>

<p>The page has been open for {seconds} {seconds === 1 ? 'second' : 'seconds'}</p>

Oprócz tych dwóch podstawowych mamy jeszcze metody beforeUpdate i afterUpdate. Odpalają się one odpowiednio przed i po zaktualizowaniu DOM.

Store

W Svelte możemy stworzyć tzw. store, będzie to taki globalny stan naszej aplikacji, z którego będziemy mogli korzystać w niezależnych od siebie komponentach. Dzięki temu możemy uniknąć ciągłego przekazywania propsów w dół naszego drzewka. Tutaj dla przykładu, stworzyliśmy store i wszystkie komponenty w jednym pliku, jednak dobrą praktyką było rozdzielenie ich na osobne komponenty, wtedy store staję się użyteczny.

Store to po prostu obiekt, który posiada metody: set, update i subscribe. Subscribe nie będzie nam tutaj przydatny, ponieważ, nie musimy subskrybować do danej wartości i później czyścić tą subskrypcje, wystarczy, że przed nazwą stora dodamy $, dzięki temu dostaniemy jego wartość.

<script>
 import { writable } from 'svelte/store';

 const store = writable(0);

 function reset() {
  store.set(0);
 }

 function increment() {
  store.update((n) => n + 1);
 }

 function decrement() {
  store.update((n) => n - 1);
 }
</script>

<h1>The count is {$store}</h1>

<button on:click="{increment}">+</button>
<button on:click="{decrement}">-</button>
<button on:click="{reset}">reset</button>

Slots

Są to specjalne komponenty, które mogą przyjmować dzieci. Slota definiujemy jak normalny tag html <slot></slot>, możemy mu nadać nazwę i odpowiedni defaultowy content, w przypadku gdy nie zostanie on podany. Ten fallback, czyli początkowy kontent, podajemy w środku slota, dzięki nazwie za to, mamy większą kontrolę nad slotami i możemy definiować to, w jaki sposób będą przetwarzane dane z nich.

Animal.svelte

<style>
 .box {
  width: 300px;
  border: 1px solid #aaa;
  border-radius: 2px;
  box-shadow: 2px 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  padding: 1em;
  margin: 0 0 1em 0;
 }
</style>

<div class="box">
 <slot name="animal-name">
  <h1>Panda</h1>
 </slot>
 <slot name="animal-emoji">
  <span>🐼</span>
 </slot>
</div>

App.svelte

<script>
 import Animal from './Animal.svelte';
</script>

<Animal>
 <h2 slot="animal-name">Dog</h2>
 <p slot="animal-emoji">🐶</p>
</Animal>

Do slotów możemy przekazywać również propsy.

Podsumowanie

To by było na tyle w tym krótkim wstępie do Svelte, zostało jeszcze dużo rzeczy do nauczenia, których nie poruszyłem tutaj. Szczególnie fajne wydają się animację, warto sprawdzić!

Svelte ma świetny tutorial, z którego korzystałem w tym wpisie. Dostępne są również gotowe przykłady które znajdziesz tutaj.

Svelte wydaję się bardzo fajnym, szybkim i lekkim rozwiązaniem, które na pewno redukuję dużo niepotrzebnego boilerplatu, część rzeczy mi się w nim podoba, część nie, ale nie ma rozwiązań idealnych. Myślę jednak, że warto zainteresować się nim i dać mu szansę, chociażby dla czystej zabawy!

Do usłyszenia!

Źródła

O autorze

Olaf Sulich

Olaf jest Frontend Developerem, blogerem i nosi rybacki kapelusz 🎩 Pisze o wszystkim co związane z frontendem, ale nie boi się backendu i designów 🦾 Ma głowę pełną pomysłów i nadzieję, że znajdziesz tutaj coś dla siebie!

Dołącz do społeczności!

Bo w programowaniu liczą się ludzie

Wchodzę