Kategoria:Testowanie

Jest - pierwszy test

 • Czas potrzebny na przeczytanie:6 minut
 • Opublikowane:

W poprzednim wpisie poznaliśmy podstawowe założenia kryjące się za testowaniem. Dziś przeszła pora na pracę z prawdziwymi narzędziami. Przedstawiam Ci Jest - najpopularnieszy framework do testowania kodu JS!

Cały dzisiejszy kod napisany jest w TypeScripcie, taki mały eksperyment :) Jeśli nie znasz TS, to nic straconego! Możesz pominąć część związaną z typami lub zajrzeć do mojej serii artykułów na temat tego języka.

Konfiguracja

Jeśli chcesz pominąć konfigurację, możesz skorzystać z przygotowanego startera na GitHubie.

Zanim zaczniemy pisać faktyczne testy, potrzebujemy zainstalować kilka niezbędnych paczek:

Świetnie, żeby korzystać z wszystkich dobrodziejstw Jest, musimy stworzyć plik konfiguracyjny jest.config.js w katalogu głównym.

Na ten moment ustawiamy tylko tzw. preset i środowisko dla naszych testów.

Pierwszy test

O co tak naprawdę chodzi w testach? Najogólniej mówiąc, będziemy w nich chcieli porównywać oczekiwaną przez nas wartość, do takiej, jaka faktycznie jest.

Zacznijmy od prostej funkcji, która będzie mnożyła podaną liczbę przez 2, a następnie ją zwracała:

Jeśli chcielibyśmy opisać oczekiwane działanie funkcji, to powiedzielibyśmy, że po podaniu argumentu 2, z naszej funkcji zawsze otrzymamy 4.

Przełóżmy teraz to stwierdzenie na kod i stwórzmy funkcję, która będzie sprawdzała działanie multiplyBy2:

function expect<T>(actual: T) {
 return {
  toBe(expected: T) {
   if (actual !== expected) {
    throw new Error(`${actual} is not equal to ${expected}`);
   }
  },
 };
}

Przetestujmy teraz funkcję multiplyBy2 za pomocą expect():

Bang! Nasz test nie przeszedł i dostaliśmy błąd 4 is not equal to 5. Świetnie, nasza funkcja zadziałała tak, jakbyśmy tego oczekiwali.

Podstawy Jest

Dzięki Jest, nie musimy tworzyć funkcji expect, ten framework robi to za nas! Dodatkowo korzystaliśmy w niej z tzw. matchera - toBe. Jest dostarcza nam szereg podobnych matcherów, do których za chwilę przejdziemy.

Przenieśmy się teraz na mecz koszykówki. Jest pomoże nam przetestować kilka, kluczowych dla rozgrywek, funkcji. Zacznijmy od czegoś prostego, zwróćmy zawodników obu drużyn:

export type Player = {
 readonly name: string;
 readonly points: number;
};

export function getAllPlayers(team1: Player[], team2: Player[]) {
 return [...team1, ...team2];
}

Nasza funkcja gotowa, czas ją przetestować! Stwórzmy nowy katalog tests, a w nim plik match.spec.ts. Rozszerzenie .spec jest tutaj kluczone, dzięki niemu Jest wie, że jest to plik z testami. Możesz się również spotkać z rozszerzeniem .test, działa to na tej samej zasadzie.

Jest oferuję nam specjalną funkcję it(), w której dzieje się cała magia. W pierwszej kolejności podajemy opis testu. Drugim parametrem jest callback, w którym będziemy wywoływać funkcję i porównywać oczekiwaną i faktyczną wartość.

Zaimportujmy teraz właściwą funkcję i potrzebne dane obu drużyn. Jak widzisz, wywołujemy getAllPlayers w środku it(), następnie korzystamy ze znanej Ci już funkcji expect().

import { getAllPlayers } from '../src/match';
import { team1, team2, allPlayers } from '../data/teams';

it('returns all players in a match', () => {
 const result = getAllPlayers(team1, team2);
 expect(result).toEqual(allPlayers);
});

Tym razem korzystamy z matchera .toEqual(), służy on, w przeciwieństwie do .toBe, do porównywania nieprymitywnych wartości.

Nadeszła ta wiekopomna chwila, odpalmy nasz test! Dodajmy do package.json odpowiedni skrypt:

Uff, nasz test przeszedł, jesteśmy bezpieczni!

Dzięki fladze --watch, Jest będzie nasłuchiwał na zmiany w plikach z testami

Testy w praktyce

W ramach praktyki napiszmy jeszcze kilka prostych funkcji. Po zakończonym meczu chcemy wyłonić najlepszego gracza i zebrać łączną liczbę punktów.

export function getGreatestPlayer(players: Player[]) {
 const playerWithHighestScore = players.reduce((prev, curr) => {
  return prev.points > curr.points ? prev : curr;
 });
 return playerWithHighestScore;
}

export function getTotalScore(players: Player[]) {
 const totalScore = players.reduce((prev, curr) => {
  return prev + curr.points;
 }, 0);
 return totalScore;
}

Przyszła pora na testy. Jak widzisz, w naszych testach, korzystamy z wcześniej przygotowanej i otestowanej funkcji getAllPlayers:

it('returns player with the most points', () => {
 const players = getAllPlayers(team1, team2);
 const greatestPlayer = getGreatestPlayer(players);
 expect(greatestPlayer.name).toBe('Blake Griffin');
});

it('returns a total score', () => {
 const players = getAllPlayers(team1, team2);
 const totalScore = getTotalScore(players);
 expect(totalScore).toBe(163);
});

Cała organizacja meczu zakończyła się sukcesem, a to wszystko dzięki naszym testom! Dodatkowo nasza ulubiona drużyna wygrała i chcemy to uczcić! Udajemy się do lokalnego baru, by kupić piwo.

Właściciel baru napisał specjalną funkcję, dzięki której tylko osoby pełnoletnie mogą kupić alkohol:

export type Person = {
 readonly name: string;
 readonly age: number;
};

export function getBeer(person: Person) {
 if (person.age < 18) {
  throw new Error("You're too young to buy a beer");
 }
 return '🍺';
}

W tym przypadku musimy sprawdzić, czy osoba jest pełnoletnia, jeśli tak, to zwracamy jej piwo, w przeciwnym wypadku wyświetlamy odpowiedni komunikat z błędem:

import { getBeer, Person } from '../src/beer';

describe('getBeer', () => {
 it('returns a beer if the person is at least 18 years old', () => {
  const person: Person = {
   name: 'Olaf',
   age: 20,
  };

  expect(person.age).toBeGreaterThanOrEqual(18);
  expect(getBeer(person)).toBe('🍺');
 });
});

Skorzystajmy tutaj z dostępnej w Jest funkcji describe. Dzięki niej możemy zgrupować kilka testów i otrzymać przejrzystsze informacje w konsoli. Jak widzisz, nasze testy świetnie opisują działanie funkcji, służą nam za swoistą dokumentację, którą czytamy jak normalne zdania.

Wróćmy do testu, sprawdzamy tutaj, czy osoba ma przynajmniej 18 lat, wykorzystujemy do tego kolejny matcher .toBeGreaterThanOrEqual. Jeśli wynik wyjdzie pozytywny, to wywołujemy naszą funkcję z wcześniej przygotowanym obiektem i otrzymujemy piwo, wszystko poszło po naszej myśli.

To był nasz happy path, teraz musimy obsłużyć przypadek, w którym osoba ma mniej niż 18 lat.

import { getBeer, Person } from '../src/beer';

describe('getBeer', () => {
 it('returns a beer if the person is at least 18 years old', () => {
  const person: Person = {
   name: 'Olaf',
   age: 20,
  };

  expect(person.age).toBeGreaterThanOrEqual(18);
  expect(getBeer(person)).toBe('🍺');
 });

 it('throws an error when the person is under 18 years old', () => {
  const person: Person = {
   name: 'Maciek',
   age: 16,
  };

  expect(person.age).toBeLessThan(18);
  expect(() => getBeer(person)).toThrow("You're too young to buy a beer");
 });
});

Tutaj ponownie korzystamy z it() i kolejnego matchera .toBeLessThan(). Następnie przekazujemy przygotowany obiekt i sprawdzamy, czy nasza funkcja rzuci błędem. Zwróć uwagę, że w przypadku matchera .toTrow, .getBeer musimy jeszcze owrapować w dodatkową funkcję, w innym przypadku nasza asercja nie zadziała.

Asynchroniczność

Wróćmy do początku, załóżmy, że nasza funkcja multiplyBy2 byłaby asynchroniczna:

import { multiplyBy2 } from './multiplyBy2';

export function multiplyBy2Async(value: number) {
 return Promise.resolve(multiplyBy2(value));
}

Przetestowanie tej funkcji to bułka z masłem, możemy skorzystać np. ze znanej Ci składni async await:

import { multiplyBy2Async } from '../src/multiplyBy2Async';

it('multiplies given number by 2 asynchronously', async () => {
 const result = await multiplyBy2Async(2);
 const expected = 4;
 expect(result).toBe(expected);
});

Do asynchronicznego kodu jeszcze wrócimy w następnym wpisie, ale warto, żebyś wiedział/a o takiej opcji :)

Podsumowanie

To wszystko na dziś, cały kod znajdziesz w repozytorium na GitHubie.

Do usłyszenia!

O autorze

Olaf Sulich

Olaf jest Frontend Developerem, blogerem i nosi rybacki kapelusz 🎩 Pisze o wszystkim co związane z frontendem, ale nie boi się backendu i designów 🦾 Ma głowę pełną pomysłów i nadzieję, że znajdziesz tutaj coś dla siebie!

Dołącz do społeczności!

Bo w programowaniu liczą się ludzie

Wchodzę