Kategoria:Testowanie

Jest - mock functions

 • Czas potrzebny na przeczytanie:10 minut
 • Opublikowane:

Czym jest mockowanie? Jak działają mock functions? Kiedy powinniśmy z nich korzystać i dlaczego są tak przydatne podczas testowania kodu za pomocą Jest?

Co to jest mock?

Zacznijmy od tego zdania:

In object-oriented programming, mock objects are simulated objects that mimic the behavior of real objects in controlled ways, most often as part of a software testing initiative.

Mocki to właśnie takie atrapy, z których korzystamy w testach. Podczas testowania chcemy mieć pełną kontrolę nad testowanym kodem, często nie mamy takiej możliwości, właśnie wtedy mocki okazują się być przydatne.

Z drugiej strony, testy jednostkowe powinny działać w izolacji. Załóżmy, że komunikujemy się z jakimś API, w naszych testach nie chcemy wykonywać prawdziwych zapytań. Po pierwsze nie chcemy czekać aż zapytanie się zrealizuje, o ile w pojedynczym przypadku nie byłoby to aż tak kosztowne, to zazwyczaj w aplikacji wykonujemy wiele zapytań. Pewnego dnia API może się zmienić, bez mockowania nasze testy byłyby spisane na straty...

Spis treści

Jest.fn()

Wróćmy do meczu koszykówki z poprzedniego wpisu. Stwórzmy funkcję, która będzie brała pulę zdobytych punktów, a następnie ją w jakiś sposób przekształcała. Drugim argumentem jest callback, nie wiemy co dokładnie robi, wiemy tylko, że odpowiada on za modyfikację puntku:

export function multiplyPoints(points: number[], callback: (points: number) => number) {
 return points.map((point) => callback(point));
}

Przejdźmy do samego testu. Wykorzystujemy tutaj funkcję jest.fn(). Jak widzisz, w jej środku podajemy implementacje naszego callbacka. To tutaj symulujemy działanie całej funkcji.

import * as match from '../match';

it('multiplies points', () => {
 const mockedCallback = jest.fn((point: number) => point * 2);

 expect(match.multiplyPoints([1, 2, 3], mockedCallback)).toEqual([2, 4, 6]);
});

Dzięki zamockowaniu naszego callbacka mamy pewność, że funkcja zadziała tak, jak tego oczekujemy, a nasz test zaświeci się na zielono. Od teraz nasz mockedCallback jest tzw. mock function. Co nam to daje? Możemy na przykład zobaczyć, z jakimi argumentami został wywołany lub jaki był jego rezultat:

console.log(mockedCallback.mock.calls);

// [ [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ] ]

---

console.log(mockedCallback.mock.results);

// [
// { type: 'return', value: 2 },
// { type: 'return', value: 4 },
// { type: 'return', value: 6 },
//];

Implementacja w funkcji jest.fn() jest opcjonalna, możemy ją zastąpić metodą mockImplementation():

it('multiplies points', () => {
 const mockedCallback = jest.fn().mockImplementation((point: number) => point * 2);

 expect(match.multiplyPoints([1, 2, 3], mockedCallback)).toEqual([2, 4, 6]);
});

Jest.spyOn()

Stawiamy obok siebie dwóch najlepszych zawodników obu drużyn. Chcemy wyznaczyć tego lepszego gracza:

export function getBetterPlayer(player1: Player, player2: Player) {
 if (player1.points + boost() > player2.points) {
  return player1;
 }
 return player2;
}

Zawodnik pierwszej drużyny, z niewiadomych nam przyczyn, otrzymał boosta dla swoich zdobytych punktów. Nie wiemy jednak ile dodatkowych punktów dostaje szczęśliwy zawodnik, a chcemy przetestować napisaną funkcję.

Tutaj znowu sprawdzą się mocki! Tym razem skorzystamy z tzw. szpiega, który jest bardzo podobny do jest.fn():

import * as match from '../match';
import { player1, player2 } from '../../data/teams';

it('returns better player', () => {
 const getBetterPlayerSpy = jest
  .spyOn(match, 'getBetterPlayer')
  .mockImplementation((player1, player2) => player1);

 expect(match.getBetterPlayer(player1, player2)).toEqual(player1);
 expect(getBetterPlayerSpy).toHaveBeenCalled();
});

W pierwszej kolejności podajemy do funkcji obiekt, a następnie metodę, później już tylko tworzymy jej implementację za pomocą .mockImplementation(). O spyOn należy myśleć w takim kontkeście - bierzemy metodę obiektu, zamieniamy ją w szpiega, który pozwala szpiewgować jej wywołania i zmieniać oryginalną implementację.

Zasadniczą różnicą pomiędzy jest.fn(), a szpiegiem, jest to, że naszego mocka możemy przywrócić do jego oryginalnej implementacji, korzystając z metody .mockRestore(). W naszym przypadku nie ma to sensu, ale warto, żebyś o tym wiedział/a:

import * as match from '../match';
import { player1, player2 } from '../../data/teams';

it('returns better player', () => {
 const getBetterPlayerSpy = jest
  .spyOn(match, 'getBetterPlayer')
  .mockImplementation((player1, player2) => player1);

 expect(match.getBetterPlayer(player1, player2)).toEqual(player1);
 expect(getBetterPlayerSpy).toHaveBeenCalled();

 getBetterPlayerSpy.mockRestore();

 expect(match.getBetterPlayer(player, player2)).toEqual(/?/);
});

External mock

Wróćmy teraz do tego, o czym mówiłem na samym początku - zapytań do API. Na potrzeby tego artykułu stworzyłem małego jsonbina, który będzie zwracał wszystkich graczy z naszego meczu.

export async function getAllPlayers() {
 try {
  const res = await axios.get<Players>('https://api.jsonbin.io/b/60392b8e81087a6a8b917da0');
  return res;
 } catch {
  throw new Error('Something went wrong...');
 }
}

Tym razem, zamiast korzystać ze szpiega, czy też z jest.fn(), skorzystamy z jest.mock(), w którym zamockujemy moduł axiosa:

import axios from 'axios';
import { mocked } from 'ts-jest/utils';
import * as match from '../match';
import { allPlayers } from '../../data/teams';

jest.mock('axios');
const mockedAxios = mocked(axios, true); // axios as jest.Mocked<typeof axios>;

describe('getAllPlayers', () => {
 it('returns list of players', async () => {
  // mockedAxios.get.mockImplementation(() => Promise.resolve(allPlayers));
  // mockedAxios.get.mockReturnValue(Promise.resolve(allPlayers);
  mockedAxios.get.mockResolvedValue(allPlayers);

  const players = await match.getAllPlayers();

  expect(mockedAxios.get).toBeCalledTimes(1);
  expect(players).toEqual(allPlayers);
 });
});

W pierwszej kolejności mockujemy axiosa za pomocą specjalnej funkcji jest.mock(). Z mocked(), korzystamy tylko dlatego, że piszemy w TypeScripcie, dzięki temu nasz mock będzie odpowiedniego typu. Następnie wykonujemy mocka na metodzie get z axiosa. Możemy tutaj skorzystać z wielu metod, np. mockImplementation, mockReturnValue czy mockResolvedValue.

Po udanym zamockowaniu wywołujemy getAllPlayers i sprawdzamy, czy nasz mock zostaw wyłowałany, korzystamy tutaj z matchera .toBeCalledTimes. Na samym końcu sprawdzamy, czy nasze asercje są sobie równe.

Obsłużyliśmy tzw. happy path, ale warto również napisać testy dla scenariusza, w którym nasza funkcja zakończy się niepowodzeniem:

import axios from 'axios';
import { mocked } from 'ts-jest/utils';
import * as match from '../match';
import { allPlayers } from '../../data/teams';

jest.mock('axios');
const mockedAxios = mocked(axios, true); // axios as jest.Mocked<typeof axios>;

describe('getAllPlayers', () => {
 it('returns list of players', async () => {
  // mockedAxios.get.mockImplementation(() => Promise.resolve(allPlayers));
  // mockedAxios.get.mockReturnValue(Promise.resolve(allPlayers);
  mockedAxios.get.mockResolvedValue(allPlayers);
  const players = await match.getAllPlayers();

  expect(mockedAxios.get).toBeCalledTimes(1);
  expect(players).toEqual(allPlayers);
 });

 it('trows an error', async () => {
  // mockedAxios.get.mockImplementation(() => Promise.reject(allPlayers));
  // mockedAxios.get.mockReturnValue(Promise.reject(allPlayers);
  mockedAxios.get.mockRejectedValue(allPlayers);

  expect(() => match.getAllPlayers()).rejects.toThrow('Something went wrong...');
 });
});

Tutaj analogicznie, na początku mockujemy metodę get, tym razem chcemy odrzucić zapytanie. Na samymy końcu, tak jak w poprzednim wpisie sprawdzamy, czy funkcja wyrzuciła błąd z odpowiednim komunikatem.

Inline mock

Mockować moduł możemy również w sposób inlinowy. W tym sposobie przekazujemy callback do jest.mock(), w którym zwracamy obiekt z metodą get() z axiosa:

import axios from 'axios';
import * as match from '../match';
import { allPlayers } from '../../data/teams';
import { mocked } from 'ts-jest/utils';

jest.mock('axios', () => {
 return {
  get: jest.fn().mockImplementation(() => Promise.resolve(allPlayers)),
 };
});

const mockedAxios = axios as jest.Mocked<typeof axios>; // mocked(axios,true);

it('returns list of players', async () => {
 const players = await match.getAllPlayers();

 expect(mockedAxios.get).toBeCalledTimes(1);
 expect(players).toEqual(allPlayers);
});

Jeśli piszesz w TypeScripcie, alternatywą dla mocked() z paczki ts-jest, może być zastosowanie typu generycznego jest.Mocked<>

Manual mock

Ostatnim sposobem na mockowanie modułów, jaki chciałem Ci dziś przedstawić, jest tzw. manual mock. Żeby skorzystać z takiego mocka, musimy stworzyć nowy folder w katalogu src/ o nazwie __mocks__. Tworzymy w nim nowy plik, o takiej samej nazwie jak plik z naszych faktycznym kodem:

Z pliku exportujemy obiekt z wybraną przez nas metodą. W naszych testach korzystamy z niego w następujący sposób:

import * as match from '../match';
import { player1, player2 } from '../../data/teams';

jest.mock('../match');

it('returns better player', () => {
 expect(match.getBetterPlayer(player1, player2)).toEqual(player2);
});

Nie musimy tutaj nic więcej ustawiać, Jest domyśli się, że chodzi nam właśnie o ten mock. Manualne mocki sprawdzą się świetnie w sytuacji, w której korzystamy z tego samo mocka w wielu plikach z testami.

Czyszczenie mocków

Czasem może zdarzyć się tak, że będziemy chcieli w pewien sposób wyczyścić nasze mocki, na przykład przed kolejnymi asercjami. Wtedy przydają się funkcje czyszczące:

MockFn.mockClear()

Dzięki .mockClear() czyścimy informacje znajdujące się w mockFn.mock.calls oraz w mockFn.mock.instances.

it('multiplies points', () => {
 const mockedCallback = jest.fn((point: number) => point * 2);

 expect(match.multiplyPoints([1, 2, 3], mockedCallback)).toEqual([2, 4, 6]);

 console.log(mockedCallback.mock.calls); // [ [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ] ]

 mockedCallback.mockClear();

 console.log(mockedCallback.mock.calls); // []
});

MockFn.mockReset()

.mockReset() umożliwia nam wszystko to co .mockClear(), z taką różnicą, że w tym przypadku resetujemy również implementację danej funkcji mockującej.

import * as match from '../match';

it('multiplies points', () => {
 const mockedCallback = jest.fn((point: number) => point * 2).mockName('multiplyPointsCallback');

 expect(match.multiplyPoints([1, 2, 3], mockedCallback)).toEqual([2, 4, 6]);

 mockedCallback.mockReset();

 console.log(mockedCallback.mock.calls); // []

 expect(match.multiplyPoints([1, 2, 3], mockedCallback)).toEqual([
  undefined,
  undefined,
  undefined,
 ]);
});

MockFn.mockRestore()

Metodę .mockRestore() ponaliśmy już wcześniej, korzystając z .spyOn. Jest ona bardzo podobna do .mockRestore(), z tym że korzystamy z niej tylko i wyłącznie z wykorzystaniem szpiega:

import * as match from '../match';
import { player1, player2 } from '../../data/teams';

it('returns better player', () => {
 const getBetterPlayerSpy = jest
  .spyOn(match, 'getBetterPlayer')
  .mockImplementation((player1, player2) => player1);

 expect(match.getBetterPlayer(player1, player2)).toEqual(player1);
 expect(getBetterPlayerSpy).toHaveBeenCalled();

 getBetterPlayerSpy.mockRestore();

 expect(match.getBetterPlayer(player, player2)).toEqual(/?/);
});

Class mock

Przekształćmy nasz poprzedni przykład w taką poglądową klasę MatchClass:

import { BoostClass } from './boost';
import type { Player } from './match';

export class MatchClass {
 boost: () => number;

 constructor() {
  this.boost = new BoostClass().boost;
 }

 public getBetterPlayer(player1: Player, player2: Player) {
  if (player1.points + this.boost() > player2.points) {
   return player1;
  }
  return player2;
 }
}

W tym przypadku będziemy chcieli zamockować klasę BoostClass, żeby skorzystać z metody boost(). Tutaj sprawa wygląda nieco inaczej niż poprzednio. Tym razem zwracamy obiekt z metodą o takiej samej nazwie jak importowana przez nas klasa, a następnie określamy jej implementację oraz metody w niej zawarte:

import { BoostClass } from '../boost';

const mockedBoost = jest.fn().mockReturnValue(3);

jest.mock('../boost', () => {
 return {
  BoostClass: jest.fn().mockImplementation(() => {
   return {
    boost: mockedBoost,
   };
  }),
 };
});

Napiszmy sobie dwa identyczne testy, będą one sprawdzały, czy konstruktor i metody naszej klasy działają tak, jak tego oczekujemy:

import { mocked } from 'ts-jest/utils';
import { MatchClass } from '../match-class';
import { BoostClass } from '../boost';
import { player1, player2 } from '../../data/teams';

const mockedBoost = jest.fn().mockReturnValue(3);

jest.mock('../boost', () => {
 return {
  BoostClass: jest.fn().mockImplementation(() => {
   return {
    boost: mockedBoost,
   };
  }),
 };
});

const MockedBoostClass = mocked(BoostClass, true);

describe('MatchClass', () => {
 it('should work correctly with BoostClass', () => {
  const match = new MatchClass();

  expect(BoostClass).toHaveBeenCalledTimes(1);

  match.getBetterPlayer(player1, player2);

  expect(mockedBoost).toHaveBeenCalledTimes(1);
 });

 it('should work correctly with BoostClass', () => {
  const match = new MatchClass();

  expect(BoostClass).toHaveBeenCalledTimes(1);

  match.getBetterPlayer(player1, player2);

  expect(mockedBoost).toHaveBeenCalledTimes(1);
 });
});

Bang! Dostajemy błąd, jest on spowodowany tym, że nie wyczyściliśmy naszych mocków. Moglibyśmy to robić w każdym bloku it(), ale da się zrobić to lepiej! W Jest mamy do dyspozycji kilka globalnych, pomocnych funkcji. W naszym przypadku świetnie się sprawdzi funkcja beforeEach:

Dzięki temu, przed każdym naszym blokiem z testami, mocki zostaną wyczyszczone, a nasze testy zaświecą się na zielono.

BeforeAll

Alternatywnym rozwiązaniem do przedstawionego, może być sposób, w którym korzystamy z globalnej funkcji beforeAll():

import { mocked } from 'ts-jest/utils';
import { MatchClass } from '../match-class';
import { BoostClass } from '../boost';
import { player1, player2 } from '../../data/teams';

jest.mock('../boost');

const MockedBoostClass = BoostClass as jest.Mock;
const mockedBoost = jest.fn().mockReturnValue(3);

describe('MatchClass', () => {
 beforeAll(() => {
  MockedBoostClass.mockImplementation(() => {
   return {
    boost: mockedBoost,
   };
  });
 });

 beforeEach(() => {
  MockedBoostClass.mockClear();
  mockedBoost.mockClear();
 });

 it('should work correctly with BoostClass', () => {
  const match = new MatchClass();
  expect(match).toBeTruthy();
  expect(BoostClass).toHaveBeenCalledTimes(1);

  match.getBetterPlayer(player1, player2);

  expect(mockedBoost).toHaveBeenCalledTimes(1);
 });

 it('should work correctly with BoostClass', () => {
  const match = new MatchClass();
  expect(match).toBeTruthy();
  expect(BoostClass).toHaveBeenCalledTimes(1);

  match.getBetterPlayer(player1, player2);

  expect(mockedBoost).toHaveBeenCalledTimes(1);
 });
});

W tym sposobie na samym początku, w jest.mock(), mockujemy interesujący nas moduł, a dopiero później, w funckji beforeAll(), uzupełniamy jego implementację.

Analogicznie do funckji beforeEach() i beforeAll(), istnieją funckje afterEach() i afterAll().

Timer mock

Na koniec zajmiemy się startem naszej gry w kosza, tworzymy prostą funkcję, która zacznie naszą rozgrywkę:

export function startGame() {
 setTimeout(() => {
  console.log('Ready? 3...2...1...Go!');
 }, 1000);
}

Testowanie funkcji, które używają różnych timerów (np. setTimeout), mogłoby się wydawać trudne. Nie chcemy, w naszych testach, czekać aż dany timer się wykona. Z pomocą przychodzi metoda jest.useFakeTimers():

import * as match from '../match';

jest.useFakeTimers();

it('starts a game', () => {
 match.startGame();
 expect(setTimeout).toHaveBeenCalledTimes(1);
 expect(setTimeout).toHaveBeenCalledWith(expect.any(Function), 1000);
});

Tutaj tak naprawdę nie testujemy działania samej funkcji, sprawdzamy, czy nasz timer odpowiednio się wykonał i tak właśnie się dzieje.

Nowością tutaj dla Ciebie może być zapis expect.any(Function). Pozwala nam on sprawdzić, czy np. mock został wywołany z jakąś liczbą. Taką sytuację moglibyśmy sprawdzić w przykładzie z funkcją multiplyPoints():

import * as match from '../match';

it('multiplies points', () => {
 const mockedCallback = jest.fn((point: number) => point * 2).mockName('multiplyPointsCallback');

 expect(match.multiplyPoints([1, 2, 3], mockedCallback)).toEqual([2, 4, 6]);

 expect(mockedCallback).toBeCalledWith(expect.any(Number));
});

Podsumowanie

To by było na tyle na dzisiaj :)

Omówiliśmy wiele metod na mockowanie funkcji, klas i zewnętrznych modułów. Cały kod wraz ze wszystkimi przykładami znajdziesz w repozytorium na GitHubie.

Do usłyszenia!

Źródła

O autorze

Olaf Sulich

Olaf jest Frontend Developerem, blogerem i nosi rybacki kapelusz 🎩 Pisze o wszystkim co związane z frontendem, ale nie boi się backendu i designów 🦾 Ma głowę pełną pomysłów i nadzieję, że znajdziesz tutaj coś dla siebie!

Dołącz do społeczności!

Bo w programowaniu liczą się ludzie

Wchodzę